Moduler

Modul 1
Socialpædagogikkens samfundsmæssige og teoretiske forankring

Målet med dette modul er, at de studerende får viden om de samfundsmæssige og teoretiske forudsætninger for socialpædagogikken.

Der vil blive arbejdet med teorier og begrebsdannelser, begreber som risikogrupper, socialt udsatte/udstødte, social arv m.fl. vil blive diskuteret og der vil blive arbejdet med videnskabsteoretiske problemstillinger.

Modul 2
Socialpædagogikkens problemstillinger, mål og metoder

I det andet modul er det de socialpædagogiske arbejdsområder, der arbejdes med. De studerende udvikler viden om politiske og institutionelle målsætninger, socialpædagogiske og socialpsykologiske samspil og relationer samt etiske problemstillinger og de får indsigt i forskningsmetoder, internationale undersøgelser og metodeudvikling.

Modul 3
Udviklings- og evalueringsarbejde

Det tredje modul giver rum for, at de studerende fordyber sig i et af socialpædagogikkens kernefelter, udvikler indsigt i samspillet mellem teori, metode og praksis og kompetencer til at bidrage til feltets fortsatte udvikling.

Den studerende gennemfører et udviklings- og/eller evalueringsprojekt inden for det valgte kernefelt, og der arbejdes med udviklings- og evalueringsarbejdets politiske og administrative betydning, metoder i pædagogisk udviklingsarbejde, evalueringsmodeller og forskningsetik.

Modul 4
Masterprojekt

De studerende udarbejder i dette modul et masterprojekt, som tager udgangspunkt i en socialpædagogisk problemstilling.

Gennem projektet skal den studerende dokumentere videnskabsteoretisk indsigt og forståelse i vurderingen af socialpædagogiske forskningsresultater, demonstrere evne til at arbejde med en socialpædagogisk problemstilling på et videnskabeligt grundlag og til at formidle sin viden til en udvalgt målgruppe. 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 21.10.2014

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk