DPU

Studerende

Birgitte Vejstrup: Uddannelsen har styrket mig i min argumentation

Birgitte Vejstrup er udviklingschef i Region Hovedstaden
Dimitterede i 2015

Birgitte Vejstrup har en langvarig karriere bag sig som ledende sygeplejerske i behandlingspsykiatrien. Hun fortæller, hvordan masteruddannelsen i sundhedspædagogik og sundhedsfremme havde stor betydning, da hun ansøgte og fik en stilling som udviklingschef i RegionH:

”Jeg har gennem deltagelse i master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme styrket min empowerment og handlekompetence i mit virke som leder i psykiatrien. Selvom jeg kun var halvt gennem mit studie, da jeg søgte stillingen som udviklingschef, var uddannelsen med til at dokumentere indsigt i centrale teorier omkring recovery, ligesom studiet i det hele taget rustede mig til samtalen”.

Birgitte uddyber, hvad det er for kernekompetencer fra uddannelsen, der er relevante for hendes stilling som udviklingschef:

”Jeg har gennem studiet fået mange relevante kompetencer, som understøtter mit arbejde. Erfaring med at anvende international forskning og viden om forskellige forsknings- og evalueringsmetoders anvendelse har styrket mig, når jeg skal argumentere for, hvordan vi skal kvalitetsudvikle vores praksis på arbejdspladsen”.

Birgitte fortsætter:

”Indgående viden om betydningen af ægte deltagelse i forhold til udvikling af målgruppens empowerment og lyst til forandring, har styrket min tilgang til ledelse og min formidling af sundhedspædagogik. Jeg har desuden fået en dybere forståelse af patienterne gennem min indsigt i sammenhængen mellem sundhed og social ulighed i sundhed, ligesom jeg i arbejdsmiljøarbejdet trækker på viden om social kapital”.

Liselotte Brarup Larsen: Uden den her uddannelse var jeg aldig blevet ansat som adjunkt

Liselotte Braarup Larsen, er adjunkt på University College Copenhagen
Dimitterede i 2010

Liselotte er oprindeligt uddannet ernærings- og husholdningsøkonom og er i dag ansat som adjunkt på Professionshøjskolen, UCC.

Masteruddannelsen har haft stor betydning for hendes karriereudvikling:

”Min master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme har altafgørende betydning i min nuværende stilling. Uden den var jeg aldrig blevet ansat som adjunkt på UCC.  Min nuværende stilling er den tredje stilling jeg har, efter jeg begyndte på masterstudiet. De to tidligere stillinger var i kommunalt regi som konsulent og projektleder. I begge disse stillinger blev det vægtet i min ansættelse, at jeg kunne analysere, oversætte og omsætte akademisk beskrevne strategier til praksisnære indsatser for frontpersonale og borgere. Min evne til at kunne gøre dette er blevet styrket i mit masterstudie”.

Liselotte sætter endvidere ord på uddannelsens betydning for hendes måde at forstå sit faglige felt:

"Min masteruddannelse har styrket min indsigt og mine kompetencer til at arbejde metodisk. Det er vigtigt. Jeg har i mange år arbejde med frontpersonalet og sundhedsfaglig kvalificering, og da jeg søgte ind på MSU var jeg meget optaget af det pædagogiske og formidlingsmæssige i forhold til mine arbejdsopgaver. Jeg har flyttet mig væk fra det sundhedsfagfaglige og mere i retningen af det metodiske, hvordan gør vi dette bedst, så det giver mening for frontpersonalet og kommer borgerne til gavn? Det betyder, at jeg mere målrettet har bevæget mig i en jobmæssig retning der optager mig meget, og personligt føler mig mere tilfreds i mit arbejdsliv nu."