Du er her: AU » Om AU » DPU » Uddannelse » Master » Vejledning

Master i vejledning

Velkommen

Helle Nordentoft Jakobsen

"På Master i Vejledning (MiV) bliver du undervist af en række af landets førende forskere inden for vejledningsfeltet. På uddannelsen får du indsigt i teoretiske perspektiver på, hvordan man kan analysere, udvikle og evaluere forskellige former for vejledningspraksis. Derfor ruster en MiV dig til at kunne agere midt imellem politiske reformer, høje samfundsmæssige forventninger til vejledningens rolle og konkrete udfordringer i hverdagen".

Mvh. Helle Nordentoft Jakobsen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet og uddannelseskoordinator på MiV

Formål og kompetencer

Formålet med masteruddannelsen i vejledning er at udvikle de studerendes teoretiske indsigt og analytiske kompetencer i forhold til vejledning og vejledningsfeltet. Uddannelsen kvalificerer deres grundlag i forhold til at planlægge, udvikle og evaluere interventioner i det vejlednings-faglige felt på tværs af organisatoriske grænser i forhold til vejledningssøgende fra skolestart til pensionsalder. Master i vejledning kan desuden klæde de studerende på til at varetage ledelses-, konsulent- supervisions- og forskningsopgaver inden for vejledningsområdet.

Kompetencer

Uddannelsen udvikler de studerendes teoretiske indsigt og analytiske kompetencer i forhold til vejledning og vejledningsfeltet. Den kvalificerer deres grundlag i forhold til at planlægge, udvikle og evaluere interventioner i det vejlednings-faglige felt på tværs af organisatoriske grænser i forhold til vejledningssøgende fra skolestart til pensionsalder. Master i vejledning kan desuden klæde de studerende på til at varetage ledelses-, konsulent- supervisions- og forskningsopgaver inden for vejledningsområdet.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der har opgaver inden for uddannelses-, erhvervs-, karriere- eller klinisk-pædagogisk vejledning. Relevante faggrupper kan være:

  • Uddannelses- og erhvervsvejledere
  • Undervisere
  • Ansatte på jobcentre, i fagforbund og a-kasser og på hospitaler
  • Konsulenter i regioner og kommuner
  • Coaches og mentorer
  • HR-medarbejdere i offentlige og private virksomheder

Opbygning

Masteruddannelsen består af fire moduler:

  • Modul 1: Vejledningsteori
  • Modul 2: Vejledning og samfund
  • Modul 3: Vejledning i praksis
  • Modul : Masterprojekt

Læs mere om de enkelte moduler

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering

Masterstudiecentret

T: 8716 1320
E: master@dpu.dk

Afklaring i forhold til valg af masteruddannelse

Studievejleder Katrine Dahl Madsen

E: masterstudievejledningen@dpu.dk

Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold

Kontakt faglig koordinator Helle Merete Nordentoft

Hvad siger de studerende?

Hvem underviser?

Underviserne på masteruddannelsen i vejledning forsker inden for de områder, som uddannelsen dækker. 

Se, hvem der underviser på uddannelsen

Et analytisk blik

Helle Merete Nordentoft er koordinator på masteruddannelsen i vejledning. Hun fortæller her hvilke kompetencer, du som studerende tilegner dig på masteruddannelsen i vejledning, samt hvor uddannelsen kan bringe dig hen.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.02.2016

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?