Du er her: AU » Om AU » DPU » Uddannelse » Master » Masteruddannelsen i Vejledning

Masteruddannelsen i Vejledning

Vejledning spiller en større og anderledes rolle end tidligere i samfundet. Uddannelses- og arbejdslivet præges i dag af de mange valg, hver enkelt individ må træffe fra skolestart til pension. Der findes derfor mange slags vejledning både i det formelle uddannelsessystem og på det regulerede arbejdsmarked. Der er uddannelses- og erhvervsvejledning i uddannelsesinstitutioner og i vejledningscentre samt professionsvejledning på arbejdspladser. I både formelle og mere uformelle lærings- og arbejdsarenaer bruges coaching, mentoring, supervision og mesterlære med henblik på at facilitere læring og udvikling.

Der er brug for vejledere i det moderne samfund med indsigt i og forståelse for vejlednings mange facetter herunder fx vejledning som motor i pædagogiks udvikling, vejledning som drivkraft for pædagogisk og organisatorisk udvikling og som facilitator i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Ambitionen med master i vejledning er at give de studerende denne indsigt gennem en
indføring i en række videnskabelige tilgange til vejledningsfeltet som for eksempel sociologiske, psykologiske, antropologiske, pædagogiske og filosofiske tilgange.

Kompetencer

Uddannelsen udvikler de studerendes teoretiske indsigt og analytiske kompetencer i forhold til vejledning og vejledningsfeltet. Den kvalificerer deres grundlag i forhold til at planlægge, udvikle og evaluere interventioner i det vejlednings-faglige felt på tværs af organisatoriske grænser i forhold til vejledningssøgende fra skolestart til pensionsalder. Master i vejledning kan desuden klæde de studerende på til at varetage ledelses-, konsulent- supervisions- og forskningsopgaver inden for vejledningsområdet.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der har opgaver inden for uddannelses-, erhvervs-, karriere- eller klinisk-pædagogisk vejledning. Relevante faggrupper kan være:

  • Uddannelses- og erhvervsvejledere
  • Undervisere
  • Ansatte på jobcentre, i fagforbund og a-kasser og på hospitaler
  • Konsulenter i regioner og kommuner
  • Coaches og mentorer
  • HR-medarbejdere i offentlige og private virksomheder

Uddannelsen består af fire moduler

Modul 1

Vejledningsteori

Modul 2

Vejledning og samfund

Modul 3

Vejledning i praksis

Modul 4

Masterprojekt

Læs mere om de enkelte moduler

Se hvem der underviser på Master i vejledning

Studieordning

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Find studieordningen her:
Studieordninger for uddannelser på DPU

Kontakt

Masterstudiecentret

Tlf.: 8716 1320
E-mail: master@dpu.dk

Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold
- kontakt faglig koordinator Helle Merete Nordentoft

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.11.2015

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?