DPU

Navigation mellem pædagogik og medicin

Masteruddannelsen i Sundhedspædagogik

Venka Simovska er lektor og forskningsprogramleder på Institut for Didaktik, DPU, Aarhus Universitet.

Hun er underviser på masteruddannelsen i sundhedspædagogik.

Besøg hendes hjemmeside

  Venka Simovska 

De studerende på masteruddannelsen i sundhedspædagogik kommer fra en bred vifte af fag og har meget forskellig uddannelsesbaggrund - f.eks. lærere, sygeplejersker, forebyggelseskonsulenter, pædagoger og ergo- og fysioterapeuter.

Klædt på til sundhedsfremme

 

Fælles for dem er, at de på den ene eller den anden måde arbejder med sundhed i forhold til forskellige målgrupper. Det er som regel en kombination af professionelle og personlige behov, der får dem til at gå i gang med masteren.

"Nogle vil bare gerne lære noget nyt. Andre bruger uddannelsen som led i deres karriere eller som mulighed for at helt at skifte job. Andre igen har behov for et mere akademisk og teoretisk perspektiv på deres arbejde. Samtidig kan vi også mærke, at der over en bred kam stilles stigende krav til praktikere om at løfte forskellige sundhedsfremmende opgaver. F.eks. har både skoler og arbejdspladser øget fokus på sundhedsfremmende tiltag. En sådan udvikling kræver selvfølgelig også nye kompetencer. Det mærker mange af vores studerende", siger Venka Simovska.

Nemt at vælge sundt?

 

Uddannelsen ruster de studerende til at møde de forskellige udfordringer i hverdagens praksis. 

"Et konkret eksempel er det kendte motto om, at vi skal gøre det sunde valg til et nemt valg. Ligeså rigtigt og simpelt det lyder, ligeså svært er det at omsætte i praksis. Der er et hav af forskellige aspekter og perspektiver, man må medtænke i den konkrete situation. En masteruddannelse kan inspirere og give den studerende nogle gode redskaber til på bedst mulig vis at få mottoet omsat i praksis", siger Venka Simovska

Mellem pædagogik og medicin

 

Den store udfordring for de studerende og deres arbejde er, at de skal navigere mellem to store og komplekse felter, mener Venka Simovska: På den ene side det sundhedsfaglige og medicinske felt. På den anden side det pædagogiske felt.

De to felter ser ofte meget forskelligt på f.eks. metoder, forventninger og evalueringsmodeller.

"Derfor er det heller ikke så nemt og ligetil at svare på de centrale spørgsmål, som praktikerne må forholde sig til i deres dagligdag. Altså, hvad er den bedste måde at forbedre sundheden på? Hvilke strategier skal vi bruge? Og hvordan skal vi evaluere, om det, vi gør, virker?

Den pædagogiske og den sundhedsfaglige tilgang har ikke altid de samme svar på de spørgsmål. Uddannelsen udgør et åbent, kreativt og akademisk forum, hvor den slags spørgsmål bliver udforsket og diskuteret under inddragelse af praktiske erfaringer, teoretiske perspektiver og empiriske undersøgelser", siger Venka Simovska.

Åbent læringsfællesskab

 

Underviserne på masteruddannelsen er hovedsageligt fra forskningsprogrammet Miljø- og sundhedspædagogik, men der er også gæsteundervisere.

"Vi forsøger igennem undervisningen at skabe et reelt, dynamisk og åbent læringsfællesskab, hvor vi alle lærer noget igennem dialog og diskussion - studerende såvel som undervisere. Men selvfølgelig har vi også mere traditionelle undervisningsformer såsom forelæsninger og studiegrupper", siger Venka Simovska.

Berigende erfaringsudveksling

 

Mødet mellem forskningsbaseret og praksisbaseret viden spiller en central rolle gennem hele studiet. Vi diskuterer forskellige teorier og modeller for sundhedsfremme med de studerende, og  ser på det i et historisk perspektiv og i relation til politik og den samfundsmæssige udvikling, fortæller Venka Simovska.

"Og så arbejder vi selvfølgelig også med teorier om læring og forskellige tilgange til spørgsmålet om, hvordan man ved hjælp af deltagerorienterede metoder kan give mennesker kompetencer, så de selv kan handle for at tage bedre vare på deres helbred. En af de helt store gevinster ved uddannelsen er de mange frugtbare diskussioner, vi har, fordi folk kommer med så mange forskellige praktiske erfaringer fra deres arbejdsliv. Det er meget berigende for alle parter, at udveksle deres erfaringer. Også for os undervisere", siger hun.

For nogle er det svært at vænne sig til at være studerende igen efter mange års arbejde.

"Derfor gør vi undervejs i studiet meget ud af at støtte de studerende i deres nye rolle. På samme måde holder vi også efterfølgende god kontakt til de studerende. Det har resulteret i mange gode fællesprojekter", slutter Venka Simovska.