DPU

Ph.d.

Formålet med ph.d.-uddannelserne

Formålet med ph.d.-uddannelserne er at uddanne forskere, der kan indgå i meget konkurrencestærke forskningsmiljøer og fungere som specialiseret og højt kvalificeret arbejdskraft i det praktiske liv. Der uddannes ph.d.-kandidater inden for treårige ph.d.-uddannelsesforløb på grundlag af en erhvervet kandidatgrad (5+3) eller inden for fireårige ph.d.-uddannelsesforløb med indskrivning efter et års kandidatstudier (4+4).

Forskeruddannelsen ved DPU er organiseret under Graduate School of Arts, og hvert år fuldføres en mængde ph.d.-projekter ved instituttet med fokus på pædagogik, didaktik, læring, læringskulturer og identitet, innovation, ledelse, kompetence- og organisationsudvikling, uddannelsessystemer og uddannelsespolitik.

Graduate School of Arts har to forskningsuddannelsesprogrammer tilknyttet DPU:

Ph.d.-studerende ved DPU bliver desuden tilknyttet et af instituttets forskningsprogrammer

Interesseret i en ph.d.?

Du kan læse om de rammer og muligheder, der knytter sig til et ph.d.-studium på hjemmesiden for Ph.d.-skolen på Arts.

Dér kan du:

  • finde læsestof om de forskellige stipendier
  • få gode råd til, hvordan du sammensætter en ansøgning
  • læse om reglerne og økonomien i en forskeruddannelse
  • finde en oversigt over udbuddet af kurser og studieophold
  • læse om livet som ph.d.-studerende og fremtids- og karrieremuligheder

Flere spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til os. For faglige spørgsmål skal du kontakte ph.d.-skolens Forskningsuddannelsesprogramledere. Gælder det i stedet spørgsmål om ansøgninger og optagelse, kan du kontakte:

Bettina H. Acthon, ph.d.-administrator

Forskning og Talent
Faculty of Arts
Aarhus Universitet
Bygning 453, Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 3
8000 Århus C

Tlf.: 87 16 22 58
E-mail: bha@hum.au.dk

Er du allerede ph.d.-studerende?

Er du allerede ph.d.-studerende ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), så skyd genvej til de seneste nyheder, kalenderaktiviteter, tværgående kursusforløb og meget mere på ph.d. portalen

Ph.d. administration på Campus Emdrup

Ph.d.-administrator for forskeruddannelsesprogrammerne på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) er Minna Elo

Minna Elo kan også træffes telefonisk på 8715 3298 eller pr. mail minna.elo@au.dk. Eksempel på Minna Elos opgaver er information om ph.d. planner og studieforløbet, spørgsmål i forbindelse med ansættelse, orlov, sygdom, barsel, vejlederskifte, afhandlinger og forsvar samt udstedelse af eksamensbeviser.

Minna Elo er på Campus Emdrup, oftest den første tirsdag i hver måned, i lokale A015 (ved siden af IT-helpdesk). Hvis man har brug for at mødes med Minna de dage, hvor hun er i Emdrup, så er det en god ide at aftale pr. mail i forvejen (minna.elo@au.dk), men man kan selvfølgelig også bare komme forbi. Ellers har hun kontor i Aarhus, Tåsingegade 3, bygn. 1443, lokale 319. I må gerne kigge forbi, sende en mail eller fange hende pr. telefon.  

Kommende ph.d.-forsvar

tor 28 sep
13:30-16:30 | Room D169, Danish School of Education, Aarhus University, Tuborgvej 164, 2400 Copenhagen NV
Participatory Internationalization: The Organizational Dynamics of Creating an International University in China and Denmark
PhD defence: QU Mei, MA.
fre 29 sep
13:00-16:00 | Søauditorierne, lokale 1252 – 310 (Jeppe Vontillius Auditoriet), Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C
Et videnskabeligt didaktisk perspektiv på madkundskab i skolen med projekt Madkamp som genstandsfelt
Ph.d.-forsvar ved cand.pæd.soc. Jacob Højgaard Christensen.

ARRANGEMENTER

Ingen nyheder i denne liste

Kurser, der afholdes på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), annonceres i kalenderen på hjemmesiden for Graduate School, Arts, Aarhus University. Se alle kurser her


Se også phdcourses.dk for ph.d.-kurser, der udbydes af andre institutioner i Danmark.