DPU

Ph.d.

Formålet med ph.d.-uddannelserne

Formålet med ph.d.-uddannelserne er at uddanne forskere, der kan indgå i meget konkurrencestærke forskningsmiljøer og fungere som specialiseret og højt kvalificeret arbejdskraft i det praktiske liv.

Der uddannes ph.d.-kandidater inden for treårige ph.d.-uddannelsesforløb på grundlag af en erhvervet kandidatgrad (5+3) eller inden for fireårige ph.d.-uddannelsesforløb med indskrivning efter et års kandidatstudier (4+4).

Interesseret i en ph.d.?

Du kan læse om de rammer og muligheder, der knytter sig til et ph.d.-studium på hjemmesiden for Ph.d.-skolen på Arts.

Dér kan du:

  • finde læsestof om de forskellige stipendier
  • få gode råd til, hvordan du sammensætter en ansøgning
  • læse om reglerne og økonomien i en forskeruddannelse
  • finde en oversigt over udbuddet af kurser og studieophold
  • læse om livet som ph.d.-studerende og fremtids- og karrieremuligheder

Se også ph.d.-afhandlinger fra DPU

Om forskeruddannelsen ved DPU

Forskeruddannelsen ved DPU er organiseret under Graduate School of Arts, og hvert år fuldføres en mængde ph.d.-projekter ved instituttet med fokus på pædagogik, didaktik, læring, læringskulturer og identitet, innovation, ledelse, kompetence- og organisationsudvikling, uddannelsessystemer og uddannelsespolitik.

Graduate School of Arts har to forskningsuddannelsesprogrammer tilknyttet DPU:

Ph.d.-studerende ved DPU bliver desuden tilknyttet et af instituttets forskningsprogrammer.

Er du allerede ph.d.-studerende?

Er du allerede ph.d.-studerende ved DPU, så skyd genvej til de seneste nyheder, kalenderaktiviteter, tværgående kursusforløb og meget mere på ph.d. portalen

Flere spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til os. For faglige spørgsmål skal du kontakte ph.d.-skolens Forskningsuddannelsesprogramledere. Gælder det i stedet spørgsmål om ansøgninger og optagelse, kan du kontakte:

Bettina H. Acthon, ph.d.-administrator

Graduate School, arts
Faculty of Arts
Aarhus Universitet
Bygning 453, Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 3
8000 Århus C

Tlf.: 87 16 22 58
E-mail: bha@hum.au.dk

Ph.d.-administration på Campus Emdrup

Ph.d.-administrator for forskeruddannelsesprogrammerne på DPU, Aarhus Universitet er Minna Elo

Minna Elo kan også træffes telefonisk på 8715 3298 eller pr. mail minna.elo@au.dk. Eksempel på Minna Elos opgaver er information om ph.d. planner og studieforløbet, spørgsmål i forbindelse med ansættelse, orlov, sygdom, barsel, vejlederskifte, afhandlinger og forsvar samt udstedelse af eksamensbeviser.

Minna Elo er på Campus Emdrup, oftest den første tirsdag i hver måned, i lokale A015 (ved siden af IT-helpdesk). Hvis man har brug for at mødes med Minna de dage, hvor hun er i Emdrup, så er det en god ide at aftale pr. mail i forvejen (minna.elo@au.dk), men man kan selvfølgelig også bare komme forbi. Ellers har hun kontor i Aarhus, Tåsingegade 3, bygn. 1443, lokale 319. I må gerne kigge forbi, sende en mail eller fange hende pr. telefon.  

Kommende ph.d.-forsvar

Ingen nyheder i denne liste

Ph.d.-kurser

Kurser, der afholdes på DPU, annonceres i kalenderen på hjemmesiden for Graduate School, Arts, Aarhus University.

Se alle kurser her

Se også phdcourses.dk for ph.d.-kurser, der udbydes af andre institutioner i Danmark.