DPU

Ph.d.

Formålet med ph.d.-uddannelserne

Formålet med ph.d.-uddannelserne er at uddanne forskere, der kan indgå i meget konkurrencestærke forskningsmiljøer og fungere som specialiseret og højt kvalificeret arbejdskraft i det praktiske liv. Der uddannes ph.d.-kandidater inden for treårige ph.d.-uddannelsesforløb på grundlag af en erhvervet kandidatgrad (5+3) eller inden for fireårige ph.d.-uddannelsesforløb med indskrivning efter et års kandidatstudier (4+4).

Forskeruddannelsen ved DPU er organiseret under Graduate School of Arts, og hvert år fuldføres en mængde ph.d.-projekter ved instituttet med fokus på pædagogik, didaktik, læring, læringskulturer og identitet, innovation, ledelse, kompetence- og organisationsudvikling, uddannelsessystemer og uddannelsespolitik.

Graduate School of Arts har to forskningsuddannelsesprogrammer tilknyttet DPU:

Ph.d.-studerende ved DPU bliver desuden tilknyttet et af instituttets forskningsprogrammer

Interesseret i en ph.d.?

Du kan læse om de rammer og muligheder, der knytter sig til et ph.d.-studium på hjemmesiden for Ph.d.-skolen på Arts.

Dér kan du:

  • finde læsestof om de forskellige stipendier
  • få gode råd til, hvordan du sammensætter en ansøgning
  • læse om reglerne og økonomien i en forskeruddannelse
  • finde en oversigt over udbuddet af kurser og studieophold
  • læse om livet som ph.d.-studerende og fremtids- og karrieremuligheder

Flere spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til os. For faglige spørgsmål skal du kontakte ph.d.-skolens Forskningsuddannelsesprogramledere. Gælder det i stedet spørgsmål om ansøgninger og optagelse, kan du kontakte:

Bettina H. Acthon, ph.d.-administrator

Forskning og Talent
Faculty of Arts
Aarhus Universitet
Bygning 453, Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 3
8000 Århus C

Tlf.: 87 16 22 58
E-mail: bha@hum.au.dk

Er du allerede ph.d.-studerende?

Er du allerede ph.d.-studerende ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), så skyd genvej til de seneste nyheder, kalenderaktiviteter, tværgående kursusforløb og meget mere på ph.d. portalen

Ph.d. administration på Campus Emdrup

Ph.d.-administrator for forskeruddannelsesprogrammerne på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) er Minna Elo

Minna Elo kan også træffes telefonisk på 8715 3298 eller pr. mail minna.elo@au.dk. Eksempel på Minna Elos opgaver er information om ph.d. planner og studieforløbet, spørgsmål i forbindelse med ansættelse, orlov, sygdom, barsel, vejlederskifte, afhandlinger og forsvar samt udstedelse af eksamensbeviser.

Minna Elo er på Campus Emdrup, oftest den første tirsdag i hver måned, i lokale A015 (ved siden af IT-helpdesk). Hvis man har brug for at mødes med Minna de dage, hvor hun er i Emdrup, så er det en god ide at aftale pr. mail i forvejen (minna.elo@au.dk), men man kan selvfølgelig også bare komme forbi. Ellers har hun kontor i Aarhus, Tåsingegade 3, bygn. 1443, lokale 319. I må gerne kigge forbi, sende en mail eller fange hende pr. telefon.  

Kommende ph.d.-forsvar

man 29 maj
13:00-16:00 | Room D169, Danish School of Education, Tuborgvej 164, 2400 Copenhagen NV
Embodied Selfhood and Narrative: Phenomenological Investigations
PhD defence: Allan Køster, MA.
fre 02 jun
13:00-16:00 | Room D174, Danish School of Education, Tuborgvej 164, 2400 Copenhagen NV
”The first time you kill someone, your mind will not be settled”. Forced resilience, experiences of war, and difficult demobilizations among former violently mobilized children and youth in Acholiland, northern Uganda
PhD defence: Helle Harnisch, MA.
fre 02 jun
13:00-16:00 | Nobel auditorium 105, Bygning 1482, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C
Didaktisk intentionalitet - mod en udvidelse af den analytiske didaktik mellem policy og praksis
Ph.d.-forsvar ved cand.pæd. Thomas Iskov.
fre 09 jun
13:00-16:00 | Lokale D174, DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV
Modsætningsfulde forventninger til den ambulante samtale – et Grounded theory studie af interaktionsprocesser mellem patienter, samlevere og sundhedsprofessionelle i det lungemedicinske ambulatorium
Ph.d.-forsvar ved cand. cur. Søsserr Lone Smilla Aagaard.
tir 27 jun
13:00-16:00 | Room D174, Danish School of Education, Aarhus University, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 Copenhagen NV
Doctoral Education in the 'Knowledge Economy': Actors, Processes and Discursive Constructions
PhD defence: Corina Balaban, MSc.

ARRANGEMENTER

Ingen nyheder i denne liste

Kurser, der afholdes på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), annonceres i kalenderen på hjemmesiden for Graduate School, Arts, Aarhus University. Se alle kurser her


Se også phdcourses.dk for ph.d.-kurser, der udbydes af andre institutioner i Danmark.