DPU

E-learning og fjernundervisning

E-learning

Alle uddannelser benytter e-learningsystemet BlackBoard som et grundelement i uddannelserne. De studerende får her samlet en lang række informationer om deres uddannelser, en række samarbejdsværktøjer og e-post.

E-learningsystemer BlackBoard

Fjernundervisning

Det fysiske møde med medstuderende og undervisere er et væsentligt element i universitetsuddannelser på DPU) og undersøgelser viser, at det studiesociale miljø kan være en væsentlig støtte for den studerendes gennemførelse af uddannelsesforløbet.

Uddannelsesforløbene på DPU er baseret på fremmøde. Som studerende har du derfor heller ikke krav på at kunne gennemføre din uddannelse uden at deltage i undervisning og vejledning på campus.

Måske kan det godt lade sig gøre

Det vil dog være muligt at gennemføre dele af en uddannelse på DPU uden at møde frem til forelæsninger mv. Vi har eksempler på, at studerende har været bosat i udlandet og har gennemført hele eller dele af deres uddannelse uden at være til stede på campus. Men det skal understreges, at instituttets uddannelser ikke er tilrettelagt specielt med henblik på, at det skal kunne lade sig gøre. Hvorvidt du kan gennemføre en uddannelse som fjernstudium, er derfor primært et personligt anliggende. Du skal være indstillet på, at mange af de forhold og vilkår, som er væsentlige for at gennemføre en universitetsuddannelse, ikke er til stede, hvis du vælger at være fjernstuderende.

Vejledning kan foregå pr. e-mail eller telefon

Mange vejledere benytter sig i udstrakt grad af e-mail og evt. telefonkontakt i vejledningen. Vejlederne er imidlertid ikke forpligtede til at bruge disse former. Hvis du ønsker at gennemføre hele eller en del af din uddannelse som fjernstudium, skal du selv sikre dig, at dine vejledere er indstillede på at vejlede via e-mail og/eller telefon.

Eksamen kan foregå som telefonmøde eller videokonference

Hvis du ønsker, at en eksamen gennemføres via telefonmøde eller videokonference, skal du selv tage kontakt til Studiecentret, som vil kontakte eksaminator og censor med henblik på at få deres accept. Det forudsætter også, at de tekniske ressourcer er til stede, at eksamen kan gennemføres på en dansk repræsentation i udlandet, og at du som studerende er villig til at betale de ekstraudgifter, der kan være forbundet med at holde eksamen på denne måde. Hvis du ønsker at gennemføre eksamen som telefonmøde eller videokonference, skal du altid kontakte Studiecentret inden du tilmelder dig eksamen.

Vi hjælper gerne

Hvis du har planer om at gennemføre din uddannelse som "fjernestudium" skal du være indstillet på at det også i høj grad bliver et "selvstudium". Og så anbefaler vi, at du kontakter studievejledningen eller Studiecentret, inden du søger optagelse. Så kan du høre mere om vores erfaringer med at være fjernstuderende, og du kan høre om de konkrete muligheder for at planlægge din uddannelse individuelt.

Studiecenter Arts

Studievejledningen på DPU