DPU

Studieliv

Sæt dit eget præg

En uddannelse ved DPU er ikke en pakkeløsning. Du har gode muligheder for selv at præge uddannelsen, så den passer til dine behov og interesser.

Vejledning er grundstenen i vores pædagogik, men du skal samtidig være indstillet på selv at opsøge viden, vælge din egen vej gennem studiet og kunne samarbejde med andre. Du vil kort sagt blive udfordret på din viden, dine holdninger og din evne til at argumentere. Det kan også siges sådan: Her er uddannelse ikke noget man får, men noget man tager.

Brug tiden rigtigt

Skemalagt undervisning udgør kun en mindre del af et akademisk studium. I det daglige vil du derfor have stor frihed til at planlægge din studieaktivitet.

Uanset om du som kandidat- eller bachelorstuderende kun har undervisning to-tre gange om ugen, eller som masterstuderende seminar en gang om måneden, skal du regne med en langt større arbejdsbyrde. Overvej derfor nøje, hvor meget erhvervsarbejde du forpligter dig til ved siden af studiet, og sørg for at inddrage din familie i planlægningen.

Fællesskab og netværk

Det faglige og det sociale miljø på universitetet er nært forbundne. Studiegrupperne er både stedet for faglig udveksling og basis for sociale aktiviteter.

Dine medstuderende repræsenterer en bred vifte af uddannelsesbaggrunde, og en stor del af dem har erfaring fra arbejdsmarkedet. Du risikerer altså ikke blot at få nye venner, men også et solidt fagligt netværk, som du kan trække på - også når du er færdig med din uddannelse.

De studerende

Ud over Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab er uddannelserne på DPU overbygningsuddannelser, der "bygger oven på" en række forskellige bachelor- og professionsuddannelser, mellemlange videregående uddannelser, diplomuddannelser mv. De fleste  studerende på instituttet har derfor mere end en studentereksamen - en hel del af dem er for eksempel lærere og pædagoger, en del er sygeplejersker, fysioterapeuter og socialrådgivere, en mindre del har en bacheloruddannelse fra et andet universitet.

Erfarne studerende

En del studerende fortsætter deres uddannelse umiddelbart efter deres adgangsgivende eksamen, men mange har brugt deres adgangsgivende uddannelse i en årrække, inden de vælger at videreuddanne sig. Gruppen af studerende rummer derfor alt fra nyudklækkede studenter til garvede pædagoger og lærere, selvstændige med egen virksomhed, konsulenter og operasangere.

De studerendes gennemsnitsalder er højere end på andre intitutter - fordi mange af vores studerende har arbejdet inden for deres profession, før de begyndte deres uddannelse. Kønsfordelingen er typisk for det pædagogiske område: Vi har flest kvindelige studerende - men mændene er her også.