DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mem-netværket

Afholdte arrangementer

Netværksmøde i MEM-netværket

Offentlig ledelse
- hvor er vi på vej hen?

Torsdag den 6. september 2012 kl. 14 - ca. 20

Mødelokale: D219, DPU

Sæt kryds i kalenderen og send gerne allerede nu en tilmelding til eftermiddagens møde og/eller spisning til jane@itu.dk<mailto:jane@itu.dk<>></mailto:jane@itu.dk<>

 

 

Program:
Kl. 14.00: Velkomst og præsentation
En speciel velkomst til de nyuddannede MEM'ere, som deltager for første gang.

Kl. 14.10: Offentlig ledelse - hvor er vi på vej hen?
Oplæg og debat v. Anders Christian Dyhr, chefkonsulent i KL's Center for Ledelsesudvikling.

Med finanskrisen indtog og udsigt til stramme offentlige budgetter så langt øjet rækker, bliver god ledelse gang på gang fremhævet som midlet til, at vi også i fremtiden vil have en offentlig sektor, der kan levere serviceydelser af høj kvalitet. Oplægget vil præsentere en række bud på hvad det - set fra KL's stol - er for ledelsesmæssige udfordringer og tendenser vi står overfor. Samt forsøge at komme med et bud på hvorledes det er muligt at imødekomme disse udfordringer, herunder også beskrive hvordan KL som interesseorganisation arbejder for at påvirke betingelserne for fremtidens offentlige ledelse.

Kl. 15.30: Kaffe/te, kage og netværkssnak

Kl. 16.15: Hvordan påvirker offentlig ledelse dit arbejde?
Indlæg af og debat blandt deltagerne.

Kl. 17.45: Evaluering af netværksmødet og ideer til de kommende netværksmøder

Kl. 18.00: Mødet stopper og vi tager til en nærtliggende restaurant og spiser


 

Netværksmøde i MEM-netværket

'Generation Y'

 

 

Onsdag den 9. november 2011 kl. 14 – ca. 20
Mødelokale: D 320, DPU
Tilmelding til eftermiddagens møde og/eller spisning til jane@itu.dk  

Program

14.00: Velkomst og præsentation

14.20: Generation Y
Oplæg og debat v. videnskabelig assistent Line Duwe Konnerup, Center for Ungdomsforskning (CeFU), DPU
Line er cand.scient.soc. fra Københavns Universitet i 2008, hvor hun skrev speciale om Generation Y og deres forventninger til arbejdsmarkedet. Med udgangspunkt i specialet og i den igangværende forskning på DPU, vil Line sætte fokus på og lægge op til debat om rekruttering, fastholde og ledelse af Generation Y.

15.30: Kaffe, kage og netværkssnak

16.15: Ledelsesbaseret systemisk coaching
Oplæg og debat v. MEM’er Ulla Olin, som har taget certificeret systemisk coach uddannelse (Rambøll /Attractor)
Koblet på Ralph D. Staceys og Karl E. Weicks ledelsesteori kan systemisk tilgang til coaching give mening i organisationsudvikling, hvor relationer og kommunikation mellem medarbejdere og deres handlemuligheder undersøges og udfordres i samtaler.
I ledelsesbaseret coaching lægger man ikke ledelsen fra sig i coaching-situationen, men tydeliggør roller, mål og rammer for samtalen. Gennemgangen vil indeholde:

  • Systemisk coaching – en definition i forhold til andre slags coaching
  • Ledelsesbaseret coaching – ud fra teori og i praksis
  • Eksempler på ”værktøjskasse” eller spørgeteknikker
  • Fra den virkelige verden – eksempel på team-coaching med narrativ tilgang


16.45: Netværkspause – og bestilling af mad

17.00: Netværksdebat: Hvad er det, der optager mig i min ledelse lige nu?
Send gerne emner eller problemstillinger rundt på forhånd – eller medbring dem til mødet.

17.50: Evaluering af netværksmødet og ideer til de kommende netværksmøder

18.00: Spisning – og mere netværkeri


MEM-netværksmøde forår 2011

Ved forårets andet MEM-netværksmøde vil Rex holde oplæg om det helt nye forskningsprojekt, som han er ved at sætte op inden for ledelsesområdet.

Netværksmøde i MEM-netværket

Rex om aktuel ledelsesforskning

Mandag den 23. maj 2011 kl. 14–ca. 20

Mødelokale: E11/E18 (1. sal tv),
Professionshøjskolen Metropol,
Købmagergade 62, 1150 København K

Netværksmødet bliver afholdt hos Mette. Man ringer på nedenfor og bliver lukket ind (indtil kl. 16, ring herefter på min mobil 2427 1407).

Tilmelding til eftermiddagens møde og/eller spisning til jane@itu.dk

Program:

14.00: Velkomst og præsentation

14.20: Ledelsesforskning i støbeskeen
Oplæg og debat v. ph.d. Rex Degnegaard, Institut for Ledelse, Politik & Filosofi, Copenhagen Business School

Rex vil tage udgangspunkt i det forskningsprojekt, som han i øjeblikket er ved at opsætte. Oplægget vil bl.a. omhandle de ledelsesmæssige udfordringer, spørgsmål og undren, som Rex har på baggrund af sin tidligere ledelsesforskning og -erfaringer. Vi får herved ved mødet en unik adgang til at høre om forskningsovervejelserne, før Rex har færdigformuleret forskningsspørgsmålene - og til at indgå i en debat herom.

Rex afsluttede i 2010 sin ph.d. inden for forandringsledelse i politiet. Ph.d.-afhandlingens resultater vil ikke være hovedfokus for oplægget, men der kan stilles spørgsmål til det og debatteres. Desuden kan andre emner tages op.

15.30: Kaffe, kage og netværkssnak

16.15: Anvendelse af MEM-uddannelsen som leder - og ikke-leder
Oplæg og debat v. Mette Peetz-Schou, International Student Counselor, Work Environment Representative & Assistant Professor, Bachelor in Global Nutrition & Health, Professionshøjskolen Metropol

16.45: Netværkspause

17.00: Netværksdebat: Hvad er det, der optager mig i min ledelse lige nu?
Send gerne emner eller problemstillinger rundt på forhånd – eller medbring dem til mødet.

17.50: Evaluering af netværksmødet og ideer til de kommende netværksmøder

18.15: Spisning på restaurant PASTA BASTA, Valkendorfsgade 22, 1151 København K (www.pastabasta.dk). I godt vejr er der udendørs servering.
__________________________________________________________________

Netværksmøde i MEM-netværke
t
’Reciprok kommunikation’
Torsdag den 3. marts 2011 kl. 14–ca. 20
Mødelokale: D120 på DPU (stueetagen)

Program:
Kl. 14.00: Velkomst og præsentation

Kl. 14.15: Vedvarende succes i skolen gennem reciprok kommunikation
Oplæg og debat v. Lejf Moos, lektor på DPU, Aarhus Faculty Arts, København
Lejf skriver om sit oplæg: I ’The International Successful School Principal Project’ (ISSPP) har vi i alt besøgt 30 skoler i fem lande i to omgange: I 2002/3 og igen i 2008/9. Det er baggrunden for at beskrive, hvad succesfulde skoleledelser gør, når de oversætter eksterne forventninger til intern mening og retning igennem forhandlinger med lærere, hvor de når frem til ’semi-permanent konsensus, ’tilstrækkelig fælles forståelse’ og ’tilstrækkelig god forståelse’ for situationen, relationerne, organisationen, omgivelserne og opgaven.

15.15: Kaffe, kage og netværkssnak – samt bestilling af pizzaer til om aftenen

15.35: Debat med Lejf

16.30: Netværkspause

17.00: Netværksdebat: Hvad er det, der optager mig i min ledelse lige nu?
Send gerne emner eller problemstillinger rundt på forhånd – eller medbring dem til mødet.

18.00: Pizza, som bestilles i kaffepausen og spises på DPU
__________________________________________________________________

Netværksmøde i MEM-netværket
Uddannelsesområdet i 2015
Onsdag den 10. november 2010 kl. 14 - ca. 20
Mødelokale: D219 på DPU (1. sal)
Middag fra kl. 18.30 på Restaurant Rugantino

Tilmelding (eftermiddag/middag) via mail til jane@itu.dk.

Program:

Kl. 14.00: Kaffe og præsentation

Kl. ca. 14.30: Netværksdebat: Hvad er det, der optager mig i min ledelse lige nu?
Send gerne emner eller problemstillinger rundt på forhånd - eller medbring dem til mødet.

Kl. 16.00: Kaffe, kage og netværkssnak

Kl. 16.30: Oplæg og debat: Hvordan ser uddannelsesområdet ud om fem år?
v. folketingsmedlem Christine Antorini (S)
Christine Antorini er uddannelsesordfører for Socialdemokraterne og medlem af Uddannelsesudvalget.
Kom og hør Christine Antorini uddybe og forklare dette ? og deltag i debatten!

Kl. 18.30: Middag på Restaurant Rugantino, Søborg Hovedgade 163, 2860 Søborg (www.rugantino.dk)
__________________________________________________________________

Netværksmøde i MEM-netværket
Torsdag den 29. april 2010 kl. 14 - ca. 20
Mødelokale: D320 på DPU (OBS: på 2. sal)
Middag fra kl. 18.30 på Café Jorden Rundt

Tilmelding til netværksmødet og/eller middagen til jane@itu.dk, gerne straks eller helst inden 27. april af hensyn til kaffebrygning og bordreservation på restauranten.
Send også gerne et debatemne sammen med tilmeldingen - se nedenfor.

Program:

Kl. 14.00: Kaffe og præsentation

Kl. 14.30: Oplæg og debat: "Har vi en aftale?"
v. Hanne Knudsen, Adjunkt på Institut for Læring, DPU (www.dpu.dk/om/hakn)
Hanne forsker i, hvordan ledelse skabes i folkeskolen, herunder de dilemmaer, muligheder og konflikter, som nye institutionelle vilkår og aktuelle diskurser skaber for aktørerne i folkeskolen. Hanne Knudsen vil tage afsæt i sin helt nye bog, "Har vi en aftale?". Bogen tager udgangspunkt i Hannes ph.d.-afhandling fra 2009 og har fokus på magtrelationer og ansvar ved mødet mellem folkeskolens professionelle og elevernes familie.

Fra anmeldelsen af bogen (www.harvienaftale.nfsv.dk):
"Ubehag og konflikt har altid været en mulighed, når folkeskolens lærere, ledere og forældre skulle mødes.  ... Skolen er i dag afhængig af familien, samtidig med, at familien ikke tildeles et selvstændigt sted at tale fra. Man kan sige, at skolen inviterer familien til at invitere skolen inden for i familien. Familien opfordres til at tage ansvar, men på skolens præmisser. Skolens professionelle bliver afhængige af familiens aktive medvirken, men de risikerer samtidig at blive udfordret på autoriteten og retten til at beskrive barnet. ..."

Kl. 16.00: Kaffe, kage og netværkssnak

Kl. 16.30: Netværksdebat: Hvad er det, der optager mig i min ledelse lige nu?
Hvis du allerede inden mødet har et emne, en udfordring eller et problemfelt, som du ønsker at diskutere, er du meget velkommen til at sende et par linjer herom før netværksmødet - ellers fastlægger vi debatemnerne på mødet. Netværksdebatten vil bl.a. foregå i mindre fora med plads til fordybelse.

Kl. 17.30: Evalueringsrunde + ideer til de kommende netværksmøder.

Kl. 18.30: Middag på Café Jorden Rundt, Strandpromenaden 7, 2100 København Ø (www.cafejordenrundt.dk/).
__________________________________________________________________

Netværksmøde i MEM-netværket
Tirsdag den 27. oktober 2009 kl. 14 - ca. 21
Mødelokale: vi mødes i mødelokale D219 på DPU
Middag fra kl. 18.30 på restaurant ?Fru Heiberg?

Ud over 'netværkeri', kommer der også:
- Oplæg og debat med Mette Mønsted.
- Oplæg fra Poul om brugen af masteren.
- Oplæg ved NN

Tilmelding til netværksmødet til jane@itu.dk, gerne straks eller helst inden 22. oktober 2009 af hensyn til vores bordreservation på restauranten.

PROGRAM

Kl. 14.00: Kaffe og præsentation

Kl. 14.30: Oplæg og debat
v. Mette Mønsted, professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Kl. 16.00: Kaffe og netværkssnak

Kl. 16.30: Hvad har masteren betydet for dig? Hvordan har du udnyttet masteren?
Oplæg v.:
- Poul Berthelsen, Forstander, Parkvænget, socialpsykiatrisk botilbud  i Glostrup
- XX
-
Kl. 17.30: Evalueringsrunde + ideer til de kommende netværksmøder.

Kl. 18.30: Middag på restaurant Fru Heiberg, Rosenvængets Allé 3, 2100 Ø (fruheiberg.dk).

___________________________________________________________________

Netværksmøde i MEM-netværket
Tirsdag den 28. april 2009 kl. 14-ca. 21

Mødet afholdes i et nyt og større mødelokale D219 på DPU
Middag fra kl. 18.00 på Trattoria Campo Dè Fiori

Tilmelding:
Klik på
(doodle)
og skriv dit navn ind i tilmeldingsoversigten.

PROGRAM

Kl. 13.45 - 14.00:
Ankomst og networking

Kl. 14.00:
Rumteknologi
Oplæg v. Peter Holdt Christensen, lektor, Center for Strategi og Globalisering, CBS, som om sit oplæg siger:

I de seneste år er der skrevet og sagt rigtig meget om, hvordan arbejdspladsen fysisk bør indrettes for at imødekomme de - åbenbart - konstant stigende behov for dynamik, fleksibilitet, innovation og videndeling. Der diskuteres bl.a.,  hvordan og hvorvidt kontorlandskaber bidrager til organisering af arbejdet, men der synes dog ikke at være enighed om, hvorvidt kontorlandskaber ? sammenlignet med fx enkeltmandskontorer ? er evig saliggørende, eller om kontorlandskaber simpelthen er en ekstrem form for overvågning af medarbejderne. Den størstedel af debatten om kontorlandskaber - eller mere generelt de fysiske strukturer - tager udgangspunkt i et af tre perspektiver: 1.
Sociologisk pessimistiske og dystre analyser af kontorlandskaber som både fremmedgørende og intimiderende, 2. Arbejdsmiljøet i åbne kontorlandskaber eller 3. Den mere æstetiske og symbolske indretning af de fysiske strukturer. Men forskningen i de fysiske strukturer er dog langt mere nuanceret og spændende. I oplægget diskuterer jeg for det første den eksisterende (og historiske udvikling af) teori om fysiske strukturer. For det andet hvilke udfordringer og retningslinjer teorierne indeholder, og for det tredje hvordan dette har konsekvenser for dagens arbejdspladser - hvad enten det er i et kontorfællesskab, et undervisningslokale eller en fabrikshal.

Kl. 15.00:
Networking og pause

Kl. 15.45:
Præsentationsrunde: Hvad rører sig hos dig lige nu?

Kl. 16.00:
Hvad har masteren betydet for dig? Hvordan har du udnyttet masteren?
Oplæg v. : Bonnie og Ulla

Kl. 17.00:
Et minut om den sidste bog, du ha læst Afsluttende med en evalueringsrunde + ideer til de kommende netværksmøder.

Kl. 18.00 - ca. 21.00:
Middag på den italienske Trattoria Campo Dè Fiori, Søborg Hovedgade 12 (www.campodefiori.dk).
___________________________________________________________________

Netværksmøde i MEM-netværket

Tirsdag den 13. januar 2009 kl. 14-ca. 21.

Mødet starter som sædvanligt i lokale D120 på DPU
Middag fra kl. 18.30 på en restaurant

Ud over masser af net-working  og debat :-) vil der ved mødet være:
- Oplæg fra Katrin med udgangspunkt i hendes nyeste bog.
- Oplæg fra Bjarke og Hannah om brugen af masteren.

Tilmelding til netværksmødet til jane@itu.dk, gerne straks eller helst inden 9. januar af hensyn til vores bordreservation på restauranten.

Program:

Kl. 14.00: Kaffe og præsentation.

Kl. 14.30: Demokratisering af den offentlige sektor .
Oplæg v. Katrin Hjort, Professor i Pædagogik (fra 1. november 08), Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.

Oplægget vil tage udgangspunkt i Katrins nyeste bog fra 2008:
Demokratisering af den offentlige sektor. Katrin siger desuden: 'Jeg vil også gerne snakke lidt professionsteori - om offentlige ledere som 'wanna-be-profession' - kanterne til andre professionsgrupper og forholdet til velfærdsstatsmodellerne, da dette jo også kan relateres til demokratispørgsmålet'.

Stor tak til Katrin både for at ville holde oplæg ved mødet og for at stille artiklen 'Farvelfærdsstat' til rådighed for netværket!!

Kl. 16.20: Kaffe og netværkssnak i de bløde møbler ude på gangen.

Kl. 16.50: Hvad har masteren betydet for dig? Hvordan har du udnyttet masteren?

Oplæg v. :
- Bjarke Huss, Skole- og ungechef, Ballerup Kommune.
- Hannah Kjærgaard, Udviklingschef, Næstved Sprog- og Integrationscenter.

Kl. 17.50: Evalueringsrunde + ideer til de kommende netværksmøder.

Kl. 18.30: Middag på en restaurant. 

___________________________________________________________________

Netværksmøde i MEM-netværket
Tirsdag den 16. september 2008 kl. 14-ca. 21.

Mødet starter i lokale D120 på DPU
Middag fra kl. 18.30 på Vestauranten i DGI-byen ved Hovedbanen

Ved dette MEM-netværksmøde vil flere netværksdeltagere holde oplæg og dele ud af deres teoretiske og praktiske erfaringer. Der er beregnet god tid til at spørge ind til og nærmere diskutere hvert oplæg. Kom og hør, hvad der sker hos de andre netværksdeltagere netop nu!

Tilmelding til netværksmødet:
Tilmelding til jane@itu.dk, helst inden 13. september af hensyn til vores bordreservation på restauranten.

PROGRAM

Kl. 14.00:
Præsentation: navn, ansættelsessted, titel og hovedarbejdsopgave

Kl. 14.30:
It's all about rearranging the paradoxes of organisational life!
v. Iben Goffmann, som giver et oplæg om sit masterprojekt fra sommeren 08.

Herefter spørgsmål og debat.

Iben siger om sit masterprojekt: "Jeg har mit fokus på, at nogle lærere oplever sig 'ikke-anerkendt' i deres job. Det fik mig til at rejse en nysgerrig problemformulering om sammenhæng mellem lærernes selvforhold og deres manglende oplevelse af anerkendelse, samt de ledelsesmæssige implikationer, det måtte medføre. Det viste sig, at det ikke var muligt at drage nogen sikker konklusion, men det viste sig også meget tydeligt, at problemet er et helt andet, nemlig at lærernes kompetenceprofil m.h.t. selvledelse ikke var tunet korrekt!!

Kl. 15.45:
Kaffe og netværkssnak i de bløde møbler ude på gangen.

Kl. 16.10:
Hvad har masteren betydet for dig? Hvordan har du udnyttet masteren?

- Susanne Mølnitz (hvor Poul er ?kritisk ven?)

- NN (hvor XX er ?kritisk ven?)

Kl. 17.10:
Vigtige og aktuelle problemstillinger fra hverdagen + nyt fra teorifronten

- Alle bedes medbringe problemstillinger - små som store, simple som komplicerede - som kan vendes og diskuteres. Det kan være dagsaktuelle ting eller noget, som du har gået og tænkt over i længere tid.

- Nyt fra teorifronten: nye bøger/artikler, som du har læst om ledelse - tag bogen med og fortæl kort om den.

Kl. 17.50:
Evalueringsrunde + ideer til de kommende netværksmøder.

Kl. 18.30:
Middag på Vestauranten i DGI-byen.

__________________________________________________________________

MEM-netværksmøde

Onsdag den 16. april 2008 kl. 14-21
Kl. 14-17.30: lokale D120, DPU
Kl. 18-21: Restaurant Tribeca NV, Bygmestervej 2, Kbh NV


Program

13.45-14.00: Ankomst og networking

14.00-14.30: Kaffe og præsentation.
Præsentation på tværs af de to MEM-hold, som deltager i netværksmødet. Både under præsentationen og i løbet af mødet vil der blive flere muligheder for også at netværke med deltagerne på ?det andet hold?.

14.30-15.30: Hvordan er masteruddannelsen blevet brugt indtil nu?
Leif, Aage og Morten om hvordan de selv har brugt masteren - og hvordan deres arbejdsplads ser på og udnytter uddannelsen. Søren, Ole og Poul er 'kritiske venner' på oplæggene.

15.30-15.50: Netværks-pause

15.50-16.35: Kasper præsenterer sin nyeste bog: 'Ledelse af sociale institutioner'

16.35-17.25: Debat
Hvilke indtryk har bogen gjort på dig?

17.25-17.30: Evaluering af eftermiddagen

18.00-ca. 21.00: Networking, debat, planlægning og middag
på Restaurant Tribeca NV, Bygmestervej 2, Kbh NV (www.tribecanv.dk)
Planlægning af næste netværksmøde, som er tirsdag den 16. september 2008 kl. 14-21 - medbring gerne ideer til tema og eventuel oplægsholder.

Alle punkter kan tages op, fx flere planlæggere i planlægningsgruppen.