DPU

Botilbud

for voksne med psykisk eller fysisk handicap

Viden og værktøjer

Viden på video

”Det ka’ nytte”

I perioden 1985‐1991 blev der iværksat en række projekter under titlen ”Det ka’ nytte” med henblik på at forbedre livsvilkårene for de sværest handicappede. I forbindelse med projekterne blev der udgivet  tolv videofilm med det formål at fungere som undervisningsfilm på området - seks af filmene kan ses her:

 

 

 

 

 

 

 

Udgivelsesserien 'Socialpædagogisk faglighed og Voksne med psykisk/fysisk handicap'

Mod bedre resultater? En kvalitativ analyse af botilbudslederes oplevelse af effektstyring og centerstrukturen i Københavns Kommune. 

Ditte Zester og Lisa Østervig Albertsen
148 sider * 978-87-7684-876?7 * DPU, Aarhus Universitet, 2013


Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med udviklingshæmning – en KvaliKomBo antologi

Søren Langager (red.)

166 sider * ISBN: 978-87-7684-938?2 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet, 2013


Projekt KvaliKomBo – portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik

Klaus Kasper Kofod, Annemarie Højmark og Søren Langager

161 sider * ISBN: 978-87-7684-967-2 * Udgivet i serien 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap' * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet, 2012


Hverdagsliv, kommunikation og interaktion i botilbud for svært udviklingshæmmede

Maj-Brit Daugbjerg Hoffmann

101 sider * ISBN: 978-87-7684-989-4 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, 2012

 


 

Selvfølgelige forventninger - Fontænehusene som psykosocial rehabiliteringsmodel

Annemarie Højmark, Niels Rosendal Jensen og Søren Langager

158 sider * ISBN 978-87-7430-262-9 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet 2011 


The Fountain House Way  - to beretninger fra hverdagslivet i tre klubhus settings i Danmark

Annemarie Højmark

87 sider* ISBN 978-87-7430-261?2 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet 2011


En hjerne til forskel – Neuropædagogik og faglighed på botilbud for voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Pia Friis O’Donnell og Maj Willemoes Jensen

149 sider * ISBN: 978-87-7430-246-9 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet 2011


Frigørelsens magt - Pædagogiske roller i relation til frie udviklingshæmmede voksne

Stine Marie Hur

67 sider * ISBN 978-87-7430-044-1 * Udgivet af DPU, Århus Universitet 2009


Om tilsætning og opfindsomhed. En pædagogisk antropologisk undersøgelse om begrundelser i socialpædagogisk arbejde med voksne med udviklingshæmning i botilbud

Annemarie Højmark

81 sider * ISBN 978-87-7430-046-5 * Udgivet af DPU, Århus Universitet 2009


Organisationsudvikling og socialpædagogisk praksis i bo- og dagtilbud for voksne udviklingshæmmede

Klaus Kasper Kofod og Niels Rosendal Jensen

88 sider* ISBN 978-87-7430-058-8 * Udgivet af DPU, Århus Universitet 2009


Socialpædagogik i botilbud for voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne

Søren Langager, Ole Robenhagen, Annemarie Højmark og Peter Allerup

172 sider * ISBN 978-87-7430-061-8 * Udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 2009


Den daglige forskel - Omsorgsmedhjælpere i bo- og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Ole Robenhagen, Søren Langager, Annemarie Højmark og Peter Allerup

120 sider * ISBN 978-87-7430-040-3 *Udgivet af DPU, Århus Universitet 2009

 

Forskere