DPU

Dansk, læsning og skrivning

Viden og værktøjer

Nyhedshistorier fra DPU

07.03.2017 |

Digital dannelse skal på skoleskemaet

Digital dannelse er en opgave for skolen, men det kræver løbende diskussioner og udviklingsforløb, der klæder lærerne på til udfordringen. Det mener professor MSO Jeppe Bundsgaard fra DPU, Aarhus Universitet, der er aktuel med en ny bog om digital dannelse i skolen henvendt til lærere og pædagoger.

20.04.2016 |

DPU-forskere kritiserer lovforslag om grundskoleundervisning til udenlandske børn

Et nyt lovforslag om, hvordan kommunerne skal løse opgaven med at lave grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge er uhensigtsmæssigt, mener en række forskere fra DPU, Aarhus Universitet.

26.02.2016 |

Turboforløb kan gøre danske elever uddannelsesparate

En uge eller to med intensiv læring langt væk fra hverdagen kan være med til at styrke skoleelevers udvikling. Det viser en ny gennemgang af forskningen på området.

Viser resultater 1 til 3 ud af 12

1 2 3 4 Næste

Artikler fra magasinet Asterisk

3 nye didaktiske arenaer: 1. Forfatterskolen: Skrivelyst uden retskrivning

01.12.2014I fremtiden skal biblioteker ikke kun stille bøger til rådighed. De kommer fx også til at udvikle nye læringsformer og undervise i digital dannelse, så børn lærer at søge viden og vurdere deres handli

Hvad optager forskeren?: »Danske elever har rykket sig i min tid«

01.03.2013Bliver eleverne bedre til at læse og skrive med flere dansktimer i skolen? Ikke nødvendigvis, lyder meldingen fra læseforsker Jan Mejding, der er en af eksperterne bag en omfattende læseundersøgelse,

Efterskole er et springbræt for ordblinde

01.03.2013Små hold og følelsen af at være normal er gunstig for ordblindes læring. Ordblindeefterskoler har succes med at lære ordblinde unge at læse, øge deres livsglæde og styrke dem socialt og fagligt, konkl

Den globale uddannelsesmeter

01.06.2010"Denne 'uddannelsesmeter' vil på sigt vise sig at være lige så robust - og lige så brutal og unuanceret - som markedets møntfod. For ingen vil vel mene, at penge er et dækkende udtryk for et menneskes

"Søren så en so. Mette så en ko. Søren og Mette lo." Begynder læseeventyret fortsat med de to?

01.04.2010Læsning kom på alles læber, da danske skolebørn i begyndelsen af 1990'erne skrabede bunden i en læseundersøgelse - og har været det lige siden, selvom vi har vundet terræn i de internationale sammenli

Ph.d. afhandlinger

 

2016

  • Kristine Kabel: Danskfagets litteraturundervisning – Et casestudie af elevers skriftsproglige måder at skabe stillingtagen på i udskolingen
    Hent afhandling

2015

  • Bettina Buch: Tekster og genrer på erhvervsuddannelserne – med særligt henblik på overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelser
    Hent afhandling

Forskernes publikationer

2016

Tidsskriftartikel

Rapport

Bidrag til bog/antologi

  • Skyggebjerg, A. K., 17.5.2016, "Brutalitet og sødme", Modernitet, barndom, historieBidrag til bog/antologi

2015

Tidsskriftartikel

Bog

Rapport

Bidrag til bog/antologi

Konferenceabstrakt til konference

Net-publikation

2014

Tidsskriftartikel

Leder

Rapport

Bidrag til bog/antologi

Konferenceabstrakt til konference

2013

Antologi

Rapport

Ph.d.-afhandling

Bidrag til bog/antologi

Bidrag til rapport

  • Arnbak, E., Mejding, J., 2013, "Læsning", PISA 2012Bidrag til rapport

2012

Bog

Antologi

Rapport

Bidrag til bog/antologi

Rapporter om undervisningsdifferentiering i dansk og matematik

Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik i 5. klasse – med fokus på elever med særlige behov Vol. 1

Susan Tetler, Kirsten Baltzer, Hilde Ulvseth, Søren Lang‐ager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne‐Hansen, Dorte Østergren‐Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard

78 sider * ISBN: 978‐87‐7684‐831‐6 * DPU, Aarhus Universitet 2014


"Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik i 5. klasse – med fokus på elever med særlige behov". Vol. 2 - Bilag

Susan Tetler, Kirsten Baltzer, Hilde Ulvseth, Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne-Hansen, Dorte Østergren-Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard

214 sider * ISBN: 978‐87‐7684‐830‐9 * DPU, Aarhus Universitet

Forskere

Anna Karlskov Skyggebjerg

Lektor
M
H bygn. B, 322
P +4587163991
P +4521653910

Christina Matthiesen

Adjunkt
M
H bygn. 2110, 230
P +4528442820
P +4528442820

Jan Mejding

Lektor
M
H bygn. B, 105c
P +4587163857
P +4561669089

Jeppe Bundsgaard

Professor MSO
M
H bygn. B, 310
P +4531192607
P +4531192607

Jesper Bremholm

Adjunkt
M
H bygn. B, 324b
P +4593508143
P +4593508143

Karen Lund

Lektor
M
H bygn. B, 316
P +4587163826
P +4593508141

Vibeke Hetmar

Professor
M
H bygn. A, 211c
P +4587163586
P +4526306669