DPU

Forskningsprojekter

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Hvad sker der i og omkring relationen mellem familie og daginstitution?

  Bach, D.Kjær, B.Kryger, N.Palludan, C.Ellegaard, T.Westerling, A.Dannesboe, K. I.

  Samarbejdsrelationer mellem forældre og pædagogisk personale udforskes med udgangspunkt i hvad der opfattes som væsentligt i relation til børns udvikling og parathed. .

  2015-08-282018-03-01

 2. Danske Børnekogebøger

  Leer, J.Nyvang, C.

  2015-03-012018-08-01

 3. Ineqarfimmi Inuuneq

  Winther, I. W.Bundgaard, R.Svinkløv, M.Jensen, P. V.

  Titlen betyder oversat til dansk - Kollegieliv. Det er en undersøgelse af hvordan henholdsvis hjem, familie og venner manifisrerer sig på ihverdagen hos eleverne på Gymnasiet I Simiuit, og hvordan dette skoleliv slår tilbage I hjemme hjemme I bygderne. Fokus er på kollegielivet og resulterer bl.a. I filmen: Matup Tunuani (Bag Døren), som Rune Bundgaard og Martin Svinkløv star bag. .

  2015-01-052016-07-31

 4. SmagForLivet

  Mouritsen, O. G.Wistoft, K.Leer, J.Pedersen, S. H.Povlsen, K. K.

  Tværvidenskabeligt projekt om smag og formidling.

  2014-07-012018-06-30

 5. Bevægelige søskendeskaber

  Gulløv, E.Winther, I. W.Palludan, C.Rehder, M. M.

  Brudte familier specielt skilsmissefamilier er især blevet undersøgt inden for psykologien og sociologien, og oftest med fokus på forholdet til forældrene - altså med et fokus på traditionelle vertikale relationer. Men hvis nu det forholder sig således, at børn i disse bevægelige søskendeskaber reelt bruger hinanden som netværk og ressourcer er de horisontale relationer særdeles interessante, hvilket kalder på en ny viden.

  2011-08-012014-10-01

 6. Bevægelige søskendeskaber

  Winther, I. W.Gulløv, E.Palludan, C.Rehder, M. M.

  Brudte familier specielt skilsmissefamilier er især blevet undersøgt inden for psykologien og sociologien, og oftest med fokus på forholdet til forældrene - altså med et fokus på traditionelle vertikale relationer. Men hvis nu det forholder sig således, at børn i disse bevægelige søskendeskaber reelt bruger hinanden som netværk og ressourcer er de horisontale relationer særdeles interessante, hvilket kalder på en ny viden.

  2011-08-012013-09-30

 7. Børns hverdagsliv på Christiansø

  Winther, I. W.

  Filmet feltarbejde på Christiansø. Om børns hverdags- og skoleliv.

  2011-03-032011-12-30

 8. Unges forhold til fritidsjob

  Nielsen, J. C.Sørensen, N. U.Hansen, N. M.

  Formålet med projektet er at undersøge unges subjektive forståelser af og holdninger til fritidsjobs. Baggrunden for projektet er, at LO’s jobpatrulje gennemfører hvert år interviews med unge fritidsjobbere, der bl.a. fokuserer på deres arbejdstid, lønforhold, arbejdsskader og arbejdsmiljø.

  2011-01-152011-06-01

 9. På tværs af familiearbejde og inklusion i skolen

  Højholt, C.Kousholt, D.Morin, A.Jensen, T.Røn Larsen, M.

  Gennem fire forbundne delprojekter udforsker dette projekt børns forløb og voksnes samarbejde på tværs af familiearbejde og inklusion i skolen (inklusion forstået som bestræbelser på at hjælpe børn i vanskeligheder til at deltage i det normale skoleforløb). Projektet beskæftiger sig med professionelle praksisser, der retter sig mod at støtte børn i deres familieliv, at støtte børnenes læreprocesser i skolen, samt initiativer til at samordne disse indsatser.

  2007-06-012010-05-31