DPU

Forskning i grundskolen

Viden og værktøjer fra DPU

Aktuelt

Lad dem nu bare lege - status på leg anno 2018

13.06.2018Legen er udfordret – ikke kun af iPads og teknologi, men i høj grad også af de voksne, der konstant overvåger børnenes leg. Samtidig er børnelivet blevet mere målorienteret og struktureret, og den udv

Forskydning af problemer fastlåser konflikter i skolen

11.06.2018Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 86 fra juni 2018 om leg. Når børn oplever problemer i skolen, er der for meget fokus på placering af skyld og ansvar, og det låser ko

tor 04 okt
08:45-17:00 | Danish School of education, Tuborgvej 164, 2400 Copenhagen
Conference: Improving Schools through an international outlook
OECD plays an important role in educational policy and educational practice. The aim of the conference is to throw light on OECD’s ongoing research and development projects within education and on the
ons 21 nov
09:00-16:00 | Danish School of Education, Tuborgvej 164, 2400 Copenhagen
Education disrupted?
Human Futures and Future Technology, Culture and Learning invite to a conference on disruption in education. Perspectives from researchers, teachers, consultants and policy makers

Viser resultater 3 til 4 ud af 4

Forrige 1 2

Artikler, nyheder, publikationer og video om grundskolen

Nyheder

Professor Lars Qvortrup holdt oplæg om trivselsmålinger ved årets første Asterisk Live.

07.02.2018 |

Asterisk Live gav tid til trivsel

DPU, Aarhus Universitet inviterede indenfor til årets første Asterisk Live under overskriften ’Tid til trivsel’. Temaet blev belyst af tre forskere med hver deres perspektiv på trivsel – og mistrivsel

DPU’s institutleder Claus Holm skal bidrage til en konstruktiv og nuanceret debat om børneopdragelse i Børne- og socialminister Mai Mercados nystiftede debatpanel med fokus på opdragelse.

31.01.2018 |

DPU-leder Claus Holm udpeget til Børne- og socialministerens debatpanel for opdragelse

Børne- og socialminister Mai Mercado har netop lanceret ’Opdragelsesdebatten’, der skal sætte gang i en bred debat blandt danskerne om børneopdragelse og samtidig gøre debatten mere oplyst. Til at hjæ

30.01.2018 |

Børn skal blive smagsdommere

For 40 år siden var køkkenet de voksnes domæne. Den opfattelse gennemsyrede undervisningen i skolerne, forholdene hjemme i køkkenerne og de kogebøger, der blev udgivet til børn. Siden dengang har der

05.12.2017 |

Danske 4. klasseelever er blevet dårligere til at læse

Det er gået tilbage med danske 4. klasseelevers læsekompetence. Til gengæld er de bedre til at læse elektroniske tekster. Det viser den internationale læseundersøgelse PIRLS 2016.

Viser resultater 5 til 8 ud af 164

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Artikler fra magasinet Asterisk

Mere faglighed, mindre karisma i lærerfaget

12.03.2018Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 85 fra marts 2018 om viden på spil. Hvis lærerprofessionen skal genvinde respekten, så skal fagligheden spille en større rolle og per

Når forskning bliver spændt for den politiske stridsvogn

12.03.2018Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 85 fra marts 2018 om viden på spil. Asterisk har talt med to forskere om, hvad der sker med dem og deres forskning, når politikere og

Da læreruddannelsen blev offer for strategisk evidens

12.03.2018Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 85 fra marts 2018 om viden på spil. Evalueringsrapporter opnår i stigende grad gennemslagskraft i medierne, og det får betydning poli

Dansk uden dannelse

21.12.2017Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 84 fra december 2017 om trivsel. Jesper Bremholm, lektor på DPU, Aarhus Universitet, sætter på baggrund af en ny undersøgelse spørgsm

De unge sender oprøret på pension

06.12.2017Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 84 fra december 2017 om trivsel. Danske 8.-klasse-elever ved mest om demokrati og samfund sammenlignet med unge i 24 andre lande, vis

Viser resultater 6 til 10 ud af 145

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Viden på video

Konference: Folkeskolens formål til eftersyn

Se forelæsninger, foredrag og oplæg fra konferencer og seminarer på DPU om grundskolen/folkeskolen

 

2017

2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2007

  Forskningsprojekter

  1. (Digital) mobning på ungdomsuddannelser

   Kofoed, J. & Hansen, H. R.

   01/05/201601/07/2018

   Projekt

  2. Approaching Inclusion

   Hansen, J. H., Hedegaard-Sørensen, L., Morin, A., Molbæk, M. & Schmidt, M. C. S.

   01/01/201631/12/2019

   Projekt

  3. Ny viden om anvendelse af forskning i grundskolen

   Dyssegaard, C. B.

   22/12/201522/12/2016

   Projekt

  4. Coding and Creativity

   Berthelsen, U. D.

   01/11/201531/12/2017

   Projekt

  5. Klasseledelse og lærerautoritet

   Plauborg, H. & Knudsen, H.

   01/10/201531/10/2016

   Projekt

  6. Kvartersprojektet - en undersøgelse af børneliv i et københavnsk boligkvarter

   Clemensen, N., Kryger, N., Holm, L., Laursen, H. P., Dannesboe, K. I., Jørgensen, N. J., Mogensen, N. D., Kjær, B. & Winther, I. W.

   01/10/201501/12/2017

   Projekt

  7. Ph.d. Udsyn i udskolingen: Organisering og samarbejde

   Thomsen, R. & Poulsen, B. K.

   01/09/201501/09/2019

   Projekt

  8. Sprog og læring i skolens nye læringsrum

   Maslo, E.

   01/09/201530/06/2018

   Projekt

  9. Sexuality, Subjectivity and Society - the Role of Sexuality Education in School

   Roien, L. A., Simovska, V. & Graugaard, C.

   01/09/201530/01/2019

   Projekt

  10. Skolepsykiatriens opkomst i forbindelse med skolens differentieringsprocesser

   Hamre, B.

   01/08/201501/09/2017

   Projekt

  11. Skoler og institutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald

   Læssøe, J., Madsen, K. D., Jørgensen, N. J. & Jensen, A. S.

   25/05/201530/12/2016

   Projekt

  12. Ledelse i og af den målstyrede folkeskole efter reformen

   Juelskjær, M.

   08/04/201503/04/2017

   Projekt

  13. School Based Sexuality Education - a Review of Literature

   Roien, L. A. & Simovska, V.

   15/01/201504/01/2018

   Projekt

  14. Udsyn i udskolingen

   Thomsen, R., Hagmayer, I. A., Skovhus, R. B., Buhl, R. & Dimsits, M.

   01/12/201431/12/2016

   Projekt

  15. Konflikter om børns skoleliv

   Kousholt, D., Staunæs, D., Testmann, L., Højholt, C., Røn Larsen, M., Busch Jensen, P., Mardahl Hansen, T. & Jørgensen, S.

   01/09/201431/08/2017

   Projekt

  16. Tænketeknologi til spatialiseret ledelse af rytmer og ruter

   Juelskjær, M., Falkenberg, H. & Larsen, V.

   01/09/201431/12/2016

   Projekt

  17. Børnefællesskaber og forældresamarbejde

   Kousholt, D.

   01/09/201431/08/2017

   Projekt

  18. SmagForLivet

   Mouritsen, O. G., Wistoft, K., Leer, J., Højlund, S. & Povlsen, K. K.

   01/07/201430/06/2018

   Projekt

  19. EVALUERING AV FLERÅRIG SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT I UTSATTE OMRÅDER

   Juelskjær, M., Staunæs, D., Stiberg-Jamt, R. & Meltevik, S.

   01/05/201401/03/2017

   Projekt

  20. På sporet af den kapable lærer/kompetencenomade i didaktisk og organisatorisk omskiftelige spillerum: Tænketeknologier til kvalificering af didaktisk intentionalitet

   Iskov, T., Krejsler, J. B. & Lund, J. H.

   01/05/201431/12/2016

   Projekt

  21. Inklusion og forældresamarbejde

   Knudsen, H. & Khawaja, I.

   01/04/201401/04/2015

   Projekt

  22. Testing and school reform in Danish education: An analysis informed by the use of ‘the dispositive’

   Hamre, B., Kousholt, K., Staunæs, D. & Krejsler, J. B.

   01/04/201406/03/2016

   Projekt

  23. Madkamp i skolen - didaktiske studier og evaluering

   Christensen, J. & Wistoft, K.

   01/02/201431/01/2017

   Projekt

  24. Den sociale betydning af lektier

   Kryger, N.

   20/01/201431/12/2015

   Projekt

  25. fra husgerning, over hjemkundskab til madkundskab, fagområdets historie, filosofi og didaktik

   Benn, J.

   02/01/201430/12/2014

   Projekt

  26. AU ideas project: A study og attention practices

   Carlsson, M. S. & Ljungdalh, A. K.

   01/01/201431/12/2015

   Projekt

  27. Resiliens blandt danske skolebørn - gennem fredelig konfliktløsning, nysgerrighed og kreativitet

   Berliner, P., Nielsen, A. M., Kolmos, M. & Bovbjerg, A.

   01/01/201401/01/2017

   Projekt

  28. Følgeforskningsprojekt: Rekontekstualisering af skoleforskning – Fællesskabende læring, der overskrider dis-engagement, fravær og marginale elevpositioner

   Mørck, L. L., Rasmussen, M. S. & Hansen Lund, J.

   01/01/201423/12/2016

   Projekt

  29. IT-hjælpemidlers betydning for elevers læse-, skrive- og staveudvikling – med særligt fokus på elever med svage sproglige forudsætninger

   Petersen, D. K. & Arnbak, E.

   01/01/201401/01/2018

   Projekt

  30. Studier af betingelser for unges skabelse af (relativ) autonomi i relation til voksen-verdenen

   Kryger, N.

   01/10/201331/10/2015

   Projekt

  31. Panelundersøgelse om elevers inklusion og udvikling

   Dyssegaard, C. B. & Egelund, N.

   01/10/201301/11/2016

   Projekt

  32. Indfaldsvinkler til vellykket inklusion

   Skovlund, H. & Holmboe, A.

   02/09/201304/08/2014

   Projekt

  33. Afprøvning af de Nye Fælles Mål

   Bremholm, J.

   02/09/201331/03/2014

   Projekt

  34. Inklusion og det tværfaglige samarbejde mellem psykologer og psykiatere set i lyset af inklusionslovgivningen og Skolereformen

   Hamre, B.

   01/09/201301/12/2015

   Projekt

  35. Diagnoser som hæmmende eller retningsgivende for læringsstrategier

   Skovlund, H. & Hedegaard Jacobsen, B.

   01/08/201301/08/2014

   Projekt

  36. Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

   Bremholm, J., Sørensen, B. H. & Levinsen, K. T.

   01/08/201301/01/2016

   Projekt

  37. Miniundersøgelse om børns syn på at gå i 2. klasse

   Broström, S.

   01/06/201315/10/2014

   Projekt

  38. Udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

   Bundsgaard, J., Lindenskov, L., Holst, F., Fougt, S. S., Lund, K., Jensen, H. S., Hasse, C., Allerup, P. N., Bremholm, J., Iversen, O. S., Dohn, N. B., Grønbæk, K., Jankvist, U. T., Jessen, C., Lorentzen, R. F., Hanghøj, T., Misfelt, M., Sølberg, J., Hansen, T. I., Graf, S. T., Skott, C. K., Georgsen, M., Brahe, T., Pettersson, M. & Puck, M. R.

   01/06/201331/12/2015

   Projekt

  39. Programme for International Student Assessment 2015

   Dohn, N. B.

   20/05/2013 → …

   Projekt

  40. Learning-to-learn, dansk forsknings- og udviklingsprojekt

   Andersen, F. Ø., Klewe, L., Thousig, E. & Mejding, J.

   03/04/201325/11/2015

   Projekt

  41. PIRLS 2016

   Mejding, J., Neubert, K. & Larsen, R.

   04/03/201301/03/2018

   Projekt

  42. Anvendelse af kompenserende IT-hjælpemidler i folkeskolen: udbredelse og konsekvenser

   Petersen, D. K. & Arnbak, E.

   04/03/201304/09/2016

   Projekt

  43. Idrætsklasser - plads til idrætstalenter i den danske folkeskole

   Nielsen, J. C., Stilling Olesen, J. & Allerup, P. N.

   28/02/201330/09/2017

   Projekt

  44. PROMOTING HEALTHY EATING AND PHYSICAL ACTIVITY IN LOCAL COMMUNITIES

   Simovska, V. & Carlsson, M. S.

   19/02/201330/11/2018

   Projekt

  45. Undersøgelse af kommunernes omstillingsproces til øget inklusion i folkeskolen

   Tetler, S., Egelund, N., Dyssegaard, C. B., Hedegaard-Sørensen, L. & Morin, A.

   24/01/201318/03/2015

   Projekt

  46. Kvalitative forsøg med undervisningsdifferentiering - herunder undervisning af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

   Langager, S., Tetler, S. & Baltzer, K.

   01/01/201331/01/2014

   Projekt

  47. Projekt 'Kvalitative forsøg med undervisningsdifferentiering - herunder undervisning af elever med særlige behov i den almindelige undervisning'

   Tetler, S.

   01/01/201321/01/2013

   Projekt

  48. Diagnostisering - på tværs af almenskole, PPR og psykiatri

   Morin, A.

   01/01/201301/01/2015

   Projekt

  49. Effektmåling af anvendelsen af digitale læremidler

   Bundsgaard, J. & Hansen, T. I.

   01/10/201231/05/2013

   Projekt

  50. 4-10 konsortiets følgeforskning vedr. faglig kvalitetsløft i matematik: Sociomatematiske normers relation til læringskulturen i matematik - Fagligt kvalitetsløft gennem et aktionsforsknings- og læringsprojekt

   Schmidt, M. C. S., Lindenskov, L. & Beck Tonnesen , P.

   01/05/201201/12/2013

   Projekt

  Forskernes publikationer

  Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

  2017

  Tidsskriftartikel

  Bog

  Rapport

  • Mejding, J., Neubert, K., Larsen, R., 5.12.2017, "PIRLS 2016"Rapport
  • Mejding, J., Neubert, K., Larsen, R., 5.12.2017, "PIRLS 2016"Rapport

  Bidrag til bog/antologi

  2016

  Tidsskriftartikel

  Bog

  Rapport

  Bidrag til bog/antologi