DPU

Lærerprofession og læreruddannelse

 • Viden og værktøjer fra DPU

Viden og værktøjer

Nyhedshistorier fra DPU

02.05.2017 |

Forskere forklarer teknikken bag PISA og påpeger fejl og mangler

En ny kritisk bog om PISA bringer os helt ned i maskinrummet bag selve testene. Forskerne bag bogen kritiserer de matematiske modeller, undersøgelserne bygger på, og finder en række konklusioner uholdbare.

15.03.2017 |

Stærkere koordination af uddannelsesforskning vil styrke lærere og pædagogers dømmekraft

Aldrig er der blevet forsket mere i pædagogik og uddannelse end i dag. Men hvordan organiserer og omsætter vi al denne forskning, så den bedst muligt styrker lærere og pædagogers professionelle dømmekraft i klasselokalet og i børnehaven? Det er temaet i en ny antologi om evidens og dømmekraft i undervisning og pædagogisk arbejde.

14.09.2016 |

Mobbeindsatser kan gøre ondt værre

En række af de redskaber, der bruges overfor mobning, kan virke stik imod hensigten. Det viser en ny ph.d. afhandling fra DPU. Forfatteren Stine Kaplan Jørgensen peger på, at der er brug for et kritisk blik på principperne bag skolers mobbeinterventioner og efterlyser et væsentligt uddannelsesløft af lærerne.

Viser resultater 1 til 3 ud af 19

1 2 3 4 5 6 7 Næste

Artikler fra magasinet Asterisk

I Kenya bliver lærergerningen et kald

06.03.2017 Livet på kenyanske lærercolleges er hårdt, og kun de færreste studerende har valgt uddannelsen af lyst. Men i løbet af studietiden vokser glæden ved lærerprofessionen. Hent hele artiklen

Tættere på professionen

06.03.2017Med den seneste reform af læreruddannelsen er der sat nye kompetencemål - det er ikke længere nok at vide noget, man skal også kunne noget med sin viden. Hent hele artiklen

Tværprofessionel tænkning ændrer skolens DNA

06.03.2017 Samarbejde på kryds og tværs af professioner giver en ny fælles hverdag, men ikke automatisk et fællesskab. Der er brug for organisatorisk nytænkning i skolen. Hent hele artiklen

Sagt om lærere

06.03.2017 Vi er gået i arkiverne for at se, hvad fremtrædende personer og politikere har sagt om lærerfaget gennem årene. Hent hele artiklen

Lærerens traditionelle autonomi er tabt

06.03.2017 De sidste årtiers fokus på mål, metoder og synlig læring har forandret lærerrollen. Asterisk spørger, om læreren har tabt sin autonomi eller fået styrket og professionaliseret sin position? Hent hel

Læreres livsduelighed kræver mere lærdom

06.03.2017Danske lærere er rundet af en national værdibaseret uddannelsestradition. Denne tradition er udfordret af en global værdi- og præstationspædagogik. Men kombinerer lærere en global præstationsorienteri

Robotter er hårdt arbejde

05.12.2016 Skoler investerer i ny robotteknologi, men ikke nok i de fagprofessionelles møde med de nye teknologier. Det viser en ny rapport fra DPU, Aarhus Universitet, der har undersøgt forholdet mellem skoler

Når modkultur får grobund i skolen

05.12.2016 Når etniske minoritetsunge understreger en fælles identitet som muslimer eller samler sig omkring en modkultur til skolen, skaber det bekymring og frygt for radikalisering. Fokus rettes ofte mod elev

Skoleelevers faglige præstationer præges markant af klassen

02.09.2016Lærerfravær og disciplin i klassen er udslagsgivende faktorer, når man vil forstå, hvorfor nogle klasser klarer sig dårligere end andre på den samme skole. Det viser en ny københavnsk undersøgelse, de

Data kan støtte lærerens dømmekraft

03.06.2016 Databaseret undervisning udvikler folkeskolen og styrker lærernes autoritet. Men det er et praktisk redskab og kan ikke erstatte sund logik og praktisk erfaring. Hent hele artiklen

Viser resultater 1 til 10 ud af 19

1 2 Næste

Ph.d. afhandlinger

2016

 • Simon Skov Fougt: Lærerens scenariekompetence – Et mixed methods-studie af lærerkompetenceudvikling i spændet mellem scenariedidaktik, faglighed og it 
  Hent afhandling
 • Kristine Kabel: Danskfagets litteraturundervisning – Et casestudie af elevers skriftsproglige måder at skabe stillingtagen på i udskolingen
  Hent afhandling
 • Micki Sonne Kaa Sunesen: Læreres og pædagogers oplevede læringsudbytte af et pædagogisk kompetenceudviklingsforløb - med inklusion som eksempel
  Hent afhandling
 • Lone Krogsgaard Svarstad: Teaching Interculturality – Developing and Engaging in Pluralistic Discourses in English Language Teaching
  Hent afhandling

2015

 • Ann-Thérèse Arstorp: Teknologi på læreruddannelsen – en forestillet eller en realiseret praksis?
  En virksomhedsteoretisk analyse af objekter, motiver og rettetheder på samfunds-, institutions- og undervisningsniveau.
  Hent afhandling
 • Anne Katrine Kamstrup: Teori og praksis som fænomener - En empirisk analyse af hvordan teori og praksis bliver til på lærer- og diplomingeniøruddannelsen
  Hent afhandling
 • Lea Lund Larsen: Lærerens verden - Almendidaktiske refleksioner over klasserumserfaringer
  Hent afhandling
 • Hanne Balsby Thingholm: Didaktiske læremidler som kobling mellem teori og praksis i læreruddannelsen?
  Hent afhandling

Rapporter og working papers

 

Disciplinary Climate and Student Achievement: Evidence from Schools and Classrooms

Bent Sortkær og David Reimer

Udgivet af DPU, Aarhus Universitet 2016


Læreruddannerkompetencer. En undersøgelse af danske læreruddanneres kompetencer og behov for kompetenceudvikling

Jens Rasmussen, Elsebeth Fjord Pedersen og Vibe Thorndal Stafseth

Udgivet af DPU, Aarhus Universitet 2015

Projekter

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Stat, profession og professionsuddannelse

  Bjerre, J.

  Forskningssamarbejdet Stat, profession og professionsuddannelse etableres hermed som et netværk af forskere, der arbejder empirisk indenfor relationen mellem stat, professioner og professionsuddannelser. Netværket bygges i første omgang op omkring ét semestertilbagevendende dagseminar, hvor: - De tilknyttede forskere præsenterer forskningsresultater, planer eller projekter. - Anden aktuel forskning eller relevant teori præsenteres og diskuteres.

  2012-11-01

 2. Finsk læreruddannelse i et dansk perspektiv

  Andersen, F. Ø.Lund Honore, C.Krzywacki, H.

  Den finske folkeskole iværksætter i august 2016 en skolereform, der også sætter spor i læreruddannelsen. Projektet kaster lys på nye udviklinger i finsk læreruddannelse og relaterer til de danske reformer af folkeskolen og læreruddannelsen 2012-2013. .

  2015-11-012017-07-01

 3. Evidence and What Works strategies in US Teacher Education and K12 Policy: Exploring transatlantic policy borrowings and effects hereof

  Krejsler, J. B.

  The project will explore how recent US policies in teacher education and K12 have developed. I intend to explore how these policies address: - federal/national, state and municipal debates about the purpose of school, e.g.

  2014-10-012017-06-30

 4. På sporet af den kapable lærer/kompetencenomade i didaktisk og organisatorisk omskiftelige spillerum: Tænketeknologier til kvalificering af didaktisk intentionalitet

  Iskov, T.Krejsler, J. B.Lund, J. H.

  Formålet med dette følgeforskningsprojekt er at udvikle tænketeknologier, som kan medvirke til at synliggøre og understøtte lærerens didaktiske spillerum i udskolingen. Dette sker på baggrund af en forståelse af lærerens didaktiske arbejde, som inddrager de (sub)organisatoriske og professionsrelevante processer, som er medkonstituerende for, hvordan det konkrete didaktiske arbejde kan finde sted.

  2014-05-012016-12-31

 5. Følgeforskningsprojekt: Rekontekstualisering af skoleforskning – Fællesskabende læring, der overskrider dis-engagement, fravær og marginale elevpositioner

  Mørck, L. L.Rasmussen, M. S.Hansen Lund, J.

  Formålet med dette følgeforskningsprojekt er i fællesskab med lærere fra 2-3 danske skoler at undersøge, hvordan rekontekstualisering af viden kan foregå gennem fælles refleksioner og diskussioner og således være afsæt for praksisudvikling. Nyeste socialpraksisforskning som for eksempel ’Fra fravær til passion i udskolingens læringsrum’ og ’Overskridelse af lærerudbrændthed og ADHD diagnostisering af børn’ vil være de professionsfaglige omdrejningspunkt.

  2014-01-012016-12-23

 6. Læreruddannelse med opmærksomt nærvær og relationskompetence

  Nielsen, A. M.Herskind, M.Laursen, P. F.

  Hvordan bidrager arbejde med opmærksomhedsudviklende aktiviteter, bevidst nærvær og relationskompetence til lærerstuderendendes professionelle erfaringsrepertoire, faglige og relationelle kompetencer og trivsel i arbejdet? Det undersøger vi ved i at følge udvalgte hold som tilbydes særlig undervisning på læreruddannelsen i Århus gennem flere år i deres uddannelse..

  2012-05-312016-12-01

 7. Læreres syn på børns læring

  Broström, S.Frøkjær, T.Johansson, I.Sandberg, A.Tuul, M.Neveraksa, N.nyland, B.Seifert, A.Roth, A.Kieferle, C.Krinioti, K.Margetts, K.Ainosaar, A.

  I forlængelse af projektet "Pædagogers syn på børns læring" er I 2014 igangsat en parallelundersgelse der ønsker at belyse læreres syn på børns læring..

  2014-09-152016-09-15

 8. Følgeforskning `Udgående supportfunktion fra specialskole´

  Riis Jensen, C.Hedegaard-Sørensen, L.Tofteng, D.

  Med udgangspunkt i at undersøge, hvordan den specialpædagogiske viden kan komme i spil blandt lærere fra den almene skole og lærere fra specialskolen, blev der udarbejdet et forskningsprojekt ´Udgående supportfunktioner fra specialskoler` i 2014. Et projekt der var inspireret af og tilrettelagt som et aktionsforskningsprojekt.

  2014-05-012015-12-01

 9. Technucation

  Andersen, B. L.Hasse, C.Søndergaard, K. D.Wallace, J.Høyrup, S.Riis, S.Kristensen, H. V.Johannsen, L. W.Brok, L. S.Schrøder, V.Kirk, J. W.Jensen, U. G.Wallace, J.Arstorp, A.Miranda, A. K. B.Esbensen, G. L.Skov, H.Tafdrup, O.

  TECHNUCATION- Technological Literacy and New Employee Driven Innovation through Education er et forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd, der løber over 5 år. Projektet - der er ledet af professor Cathrine Hasse ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet – er et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol.

  2011-03-152015-03-01

 10. Lærerens verden - almendidaktiske relfeksioner over klasserumserfaringer

  Lund, L.Schou, L. R.

  Projektets mål er at undersøge, hvordan og hvad underviseren på VUC lærer gennem sin egen praksis. Når voksenunderviseren udvikler sig professionelt, gør hun/han det fx gennem efteruddannelseskurser, coaching, supervision, studier i nye undervisningsmetoder, kollegiale samtaler. Disse mere eller mindre formelle tiltag er alt sammen noget, som læreren har mulighed for at lade sig inspirere af, reflektere over og lade indgå i sine didaktiske handlinger i klasserummet.

  2011-01-012014-02-13

 11. Aarhus-Hamburg-Kiel research network on research in teacher education and recruitment

  Reimer, D.Möller, J.Knigge, M.

  Network Project on Research in Teacher Education and Recruitment between Aarhus University, University of Hamburg, University of Kiel.

  2012-08-012013-12-31

Forskernes publikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

2016

Tidsskriftartikel

Bog

Antologi

Bidrag til bog/antologi

Konferenceabstrakt til konference

2015

Tidsskriftartikel

Antologi

Rapport

Bidrag til bog/antologi

Konferencebidrag i proceedings

Konferenceabstrakt til konference

Net-publikation

2014

Tidsskriftartikel

Konferenceartikel

Bog

Rapport

Bidrag til bog/antologi

Forskere

David Reimer

Professor MSO
M
H bygn. 2110, 243
P +4587163935
P +4593508161

Frans Ørsted Andersen

Lektor
M
H bygn. 2110, 238
P +4587163908
P +4521653749

Jens Rasmussen

Professor
M
H bygn. B, 103d
P +4587163852
P +4540414643

John Benedicto Krejsler

Professor MSO
M
H bygn. D, 216
P +4587163835
P +4593508190

Per Fibæk Laursen

Professor
M
H bygn. B, 103c
P +4521702695
P +4521702695