DPU

Forskernes projekter

Projekter

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Stat, profession og professionsuddannelse

  Bjerre, J.

  Forskningssamarbejdet Stat, profession og professionsuddannelse etableres hermed som et netværk af forskere, der arbejder empirisk indenfor relationen mellem stat, professioner og professionsuddannelser. Netværket bygges i første omgang op omkring ét semestertilbagevendende dagseminar, hvor: - De tilknyttede forskere præsenterer forskningsresultater, planer eller projekter. - Anden aktuel forskning eller relevant teori præsenteres og diskuteres.

  2012-11-01

 2. Finsk læreruddannelse i et dansk perspektiv

  Andersen, F. Ø.Lund Honore, C.Krzywacki, H.

  Den finske folkeskole iværksætter i august 2016 en skolereform, der også sætter spor i læreruddannelsen. Projektet kaster lys på nye udviklinger i finsk læreruddannelse og relaterer til de danske reformer af folkeskolen og læreruddannelsen 2012-2013. .

  2015-11-012017-07-01

 3. Evidence and What Works strategies in US Teacher Education and K12 Policy: Exploring transatlantic policy borrowings and effects hereof

  Krejsler, J. B.

  The project will explore how recent US policies in teacher education and K12 have developed. I intend to explore how these policies address: - federal/national, state and municipal debates about the purpose of school, e.g.

  2014-10-012017-06-30

 4. På sporet af den kapable lærer/kompetencenomade i didaktisk og organisatorisk omskiftelige spillerum: Tænketeknologier til kvalificering af didaktisk intentionalitet

  Iskov, T.Krejsler, J. B.Lund, J. H.

  Formålet med dette følgeforskningsprojekt er at udvikle tænketeknologier, som kan medvirke til at synliggøre og understøtte lærerens didaktiske spillerum i udskolingen. Dette sker på baggrund af en forståelse af lærerens didaktiske arbejde, som inddrager de (sub)organisatoriske og professionsrelevante processer, som er medkonstituerende for, hvordan det konkrete didaktiske arbejde kan finde sted.

  2014-05-012016-12-31

 5. Følgeforskningsprojekt: Rekontekstualisering af skoleforskning – Fællesskabende læring, der overskrider dis-engagement, fravær og marginale elevpositioner

  Mørck, L. L.Rasmussen, M. S.Hansen Lund, J.

  Formålet med dette følgeforskningsprojekt er i fællesskab med lærere fra 2-3 danske skoler at undersøge, hvordan rekontekstualisering af viden kan foregå gennem fælles refleksioner og diskussioner og således være afsæt for praksisudvikling. Nyeste socialpraksisforskning som for eksempel ’Fra fravær til passion i udskolingens læringsrum’ og ’Overskridelse af lærerudbrændthed og ADHD diagnostisering af børn’ vil være de professionsfaglige omdrejningspunkt.

  2014-01-012016-12-23

 6. Læreruddannelse med opmærksomt nærvær og relationskompetence

  Nielsen, A. M.Herskind, M.Laursen, P. F.

  Hvordan bidrager arbejde med opmærksomhedsudviklende aktiviteter, bevidst nærvær og relationskompetence til lærerstuderendendes professionelle erfaringsrepertoire, faglige og relationelle kompetencer og trivsel i arbejdet? Det undersøger vi ved i at følge udvalgte hold som tilbydes særlig undervisning på læreruddannelsen i Århus gennem flere år i deres uddannelse..

  2012-05-312016-12-01

 7. Læreres syn på børns læring

  Broström, S.Frøkjær, T.Johansson, I.Sandberg, A.Tuul, M.Neveraksa, N.nyland, B.Seifert, A.Roth, A.Kieferle, C.Krinioti, K.Margetts, K.Ainosaar, A.

  I forlængelse af projektet "Pædagogers syn på børns læring" er I 2014 igangsat en parallelundersgelse der ønsker at belyse læreres syn på børns læring..

  2014-09-152016-09-15

 8. Følgeforskning `Udgående supportfunktion fra specialskole´

  Riis Jensen, C.Hedegaard-Sørensen, L.Tofteng, D.

  Med udgangspunkt i at undersøge, hvordan den specialpædagogiske viden kan komme i spil blandt lærere fra den almene skole og lærere fra specialskolen, blev der udarbejdet et forskningsprojekt ´Udgående supportfunktioner fra specialskoler` i 2014. Et projekt der var inspireret af og tilrettelagt som et aktionsforskningsprojekt.

  2014-05-012015-12-01

 9. Technucation

  Andersen, B. L.Hasse, C.Søndergaard, K. D.Wallace, J.Pedersen, S. C. H.Riis, S.Kristensen, H. V.Johannsen, L. W.Brok, L. S.Schrøder, V.Kirk, J. W.Jensen, U. G.Wallace, J.Arstorp, A.Miranda, A. K. B.Esbensen, G. L.Skov, H.Tafdrup, O.

  TECHNUCATION- Technological Literacy and New Employee Driven Innovation through Education er et forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd, der løber over 5 år. Projektet - der er ledet af professor Cathrine Hasse ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet – er et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol.

  2011-03-152015-03-01

 10. Lærerens verden - almendidaktiske relfeksioner over klasserumserfaringer

  Lund, L.Schou, L. R.

  Projektets mål er at undersøge, hvordan og hvad underviseren på VUC lærer gennem sin egen praksis. Når voksenunderviseren udvikler sig professionelt, gør hun/han det fx gennem efteruddannelseskurser, coaching, supervision, studier i nye undervisningsmetoder, kollegiale samtaler. Disse mere eller mindre formelle tiltag er alt sammen noget, som læreren har mulighed for at lade sig inspirere af, reflektere over og lade indgå i sine didaktiske handlinger i klasserummet.

  2011-01-012014-02-13

 11. Aarhus-Hamburg-Kiel research network on research in teacher education and recruitment

  Reimer, D.Möller, J.Knigge, M.

  Network Project on Research in Teacher Education and Recruitment between Aarhus University, University of Hamburg, University of Kiel.

  2012-08-012013-12-31