DPU

Resiliens og positiv psykologi

  • Viden og værktøjer fra DPU

Viden og værktøjer om resiliens og positiv psykologi

Nyhedshistorier fra DPU

20.03.2017 |

Turbolæring kræver opfølgning

Drenge, der har været igennem intensive læringsforløb på Drengeakademiet, oplever umiddelbart faglig og personlig succes. Men hvis ikke de bliver holdt fast på læringssporet, når de er tilbage i de vante rammer, så taber man dem nemt igen. Derfor er opfølgning afgørende, hvis turbolæring skal virke på den lange bane. Det viser en ny rapport fra…

23.01.2017 |

Stress truer elevers læring og trivsel

Alvorlig stress er foruroligende udbredt blandt danske gymnasieelever. I Aalborg har to gymnasier udviklet indsatser til de unge i stil med dem, man tilbyder stressramte på arbejdsmarkedet. Det er en succes, som bør overføres til andre gymnasier, lyder det fra DPU-forskere bag ny rapport.

18.02.2016 |

Trivsel kan blive et tyranni

Voksende krav til skolen om bedre trivsel for eleverne kan ende som et velment tyranni, hvor den enkelte presses til at være positiv. Vi skal huske at rette blikket mod de institutionelle rammer og den daglige praksis, fortæller nyudnævnt professor ved DPU, Aarhus Universitet, Venka Simovska.

Artikler fra magasinet Asterisk

Det stærke skandinaviske fællesskab styrker social resiliens

26.02.2016Resiliens er ikke kun en individuel størrelse – den skabes også i fællesskabet. Og det har vi meget af i Skandinavien.

Tætte relationer fremmer resiliens hos flygtningebørn

26.02.2016Resiliens kommer fra omgivelserne. Førende resiliensforsker og professor Ann Masten forklarer, hvorfor hun er så optaget af det almindelige hverdagsliv og de tætte relationer.

Hvor kommer modstandkraften fra?

26.02.2016Fra mønsterbrydere og mælkebøttebørn til livsduelige størrelser. Forskning i resiliens har i de seneste årtier ændret blikket på, hvordan man udvikler en robust personlighed.

Skal vi være mere positive?

01.09.2015Skal vi skrue op for motivationsfremmende værktøjer som coaching, anerkendelse og positiv tænkning i arbejdslivet? Eller skaber det i virkeligheden endnu mere stress på arbejdsmarkedet? Hans Henrik Kn

Tre bud på vendepunkter: 3. Kollektiv læring i coaching

01.03.20133. generations coaching kan give større selvforståelse og skabe eksistentiel mening. Det viser forskning fra professor Reinhard Stelter.

Når krisen kræver karriereskift

01.03.2013 Beskæftigelses- og uddannelsessystemet lægger op til en lineær og strategisk planlægning af uddannelse og arbejdsliv – uden pauser. Men pauser kan være produktive og nødvendige for at finde sin kurs

Forskerens kamp for en mere fredelig verden

01.12.2012Ligesom klimaforandringer er vold en global udfordring. Den pædagogisk-psykologiske forskning kan bidrage væsentligt til at skabe mere demokratiske, fredelige og stabile samfund, fortæller professor P

Energizer 3: Sæt mindfulness på skoleskemaet

01.12.2011Særlige øvelser kan give trætte elever mere energi og koncentration, men det kræver erfaring og høj etik at sætte energizers og mindfulness på skoleskemaet, siger lektor Anne Maj Nielsen.

Mindfulness får mere indflydelse

01.03.2011Mindfulness vinder stadig større opmærksomhed, og dets indflydelse vokser inden for sundhedsfremme. Lektor Karen Wistoft undersøger, hvorfor mindfulness er så populært, og hvad vi realistisk kan forve

Hvor langt kan vi nå med det gode?

01.03.2011Med fremkomsten af positiv psykologi er et væld af glade følelser skyllet ind over pædagogikken. Det lyder næsten for godt til at være sandt, hvis vi kan blive bedre og dygtigere mennesker ved blot at

Viser resultater 1 til 10 ud af 13

1 2 Næste

Viden på video

Michael Ungar: Sustainable resilience in children and young people

Positiv psylogi

Positiv Psykologi 2017. State of the art - og vigtige udfordringer,  23. januar 2017

Danskernes akademi

Asterisk-tv


Livsduelighed

Hvad er livsduelighed? Konference 26. april 2017

Resiliens

Bæredygtig resiliens hos børn og unge. Konference 24. april 2014


Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. Konference 8.10.2012


Tillid

Tillid og social samhørighed. Konference 21. maj 2014


Flow

Danskernes akademi

Asterisk-tv


Forskningsrapporter om resiliens

Lokale værdier og social styrke. Rapport om projekt Paamiut Asasara 2011

Af Peter Berliner

40 sider * ISBN: 978-87-7684-997-9 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet 2011


Rapport om projekt Paamiut Asasara 2010

Af Peter Berliner:

41 sider * ISBN: 978-87-7430-203-2 * Udgivet af Institut for Læring - Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 2010

Forskere