DPU

Benner - Pædagogikkens fremtid

Dietrich Benner: 'Pædagogikkens fremtid' & 'Vidensformer i informationssamfundet'

Dobbeltforelæsning på DPU 10. september 2009 af professor, Dr. Dietrich Benner, Humboldt Universität, Berlin, i anledning af udnævnelse til æresdoktor i pædagogik ved Aarhus Universitet. Forelæsningerne blev holdt på tysk med simultan dansk tolkning.

Se forelæsning: Pædagogikkens fremtid