DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Inklusion og eksklusion

Konference på DPU, Aarhus Universitet 8. februar 2019 om inklusion- og eksklusionsprocesser


Tilknytningens sociale spil: inklusion som mikrosociologisk fænomen

ved Jørn Bjerre, lektor ved DPU, Aarhus Universitet


"Ikke et sted man skal opfostre sine børn" - om territoriel stigmatisering og sociale forskelle

ved Christian Sandbjerg Hansen, lektor ved DPU, Aarhus universitet


Et neuropsykologisk blik på inklusion

ved Louise Bøttcher, lektor ved DPU, Aarhus universitet


Diskussion i plenum

med Janne Hedegaard Hansen, lektor ved DPU, Aarhus universitet som ordstyrer


De forskellige professioners arbeje med inklusion

ved Morten Ejrnæs, lektor ved Aalborg Universitet


Inklusion af børn med ADHD og ASF diagnoser

ved Henrik Skovlund, lektor ved DPU, Aarhus Universitet


Skolen og skolelærer - specialpædagogiske indsatser og inklusion

ved Lotte Hedegaard Hansen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet


At adskille for at inkludere - inklusion og eksklusion af anbragte børn og unge

ved Ole Steen Kristensen, professor ved Aarhus Universitet


Efter inklusion - skitser?

ved Søren Langager, lektor ved DPU, Aarhus Universitet