DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Du er her: AU » Om AU » DPU » Videnudveksling

Videnudveksling

Samarbejde med myndigheder og organisationer

DPU's målsætninger for videnudveksling knytter sig til

  • myndighedsbetjening
  • efter- og videreuddannelse
  • forskningsformidling

DPU har tætte og forpligtende samarbejder med ministerier, styrelser og pædagogiske interessenter. Den forskningsbaserede viden, instituttet skaber, kommer samfundet til gode, når DPU udfører rekvireret forskning for myndigheder og andre interessenter.

DPU udvikler og udbyder masteruddannelser, der henvender sig direkte til aktører i uddannelsessektoren på det kommunale, regionale og statslige niveau samt inden for erhvervslivet.

DPU formidler forskning i form af bl.a. åbne konferencer , udgivelse af universitetsmagasinet Asterisk og tidsskriftet Cursiv samt ved at bidrage til den offentlige debat.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.12.2015

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?