DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bevægelige søskendeskaber

Forskningsprojektet `Bevægelige søskendeskaber´ (SØSK) undersøger søskendes relationer i forskellige familieformer. Der er efterhånden lavet mange undersøgelser om brudte familier, men børns oplevelser af at have og få søskende er stort set ubelyst. Dette projekt er et etnografisk studie af børns hverdagsliv og den mangfoldighed af måder, man kan være på og gøre som søskende - set fra børnenes perspektiv og med fokus på de horisontale relationer (mellem søskende) frem for de vertikale relationer (mellem forældre/barn). Projektet undersøger, hvordan en række børn oplever og håndterer det at have og være biologiske og sociale søskende: Bruger de hinanden som netværk i hverdag og i særlige udsatte situationer? Hvordan håndterer de den fysiske adskillelse? Hvilke former for loyalitet og samhørighed etableres? Hvordan konstitueres søskendeskab? Kort sagt hvilke potentialer og udfordringer er der forbundet med at leve i brudte familier, og hvordan er søskenderelationerne en del af børns livs- og mestringsstrategier?

Projektet løber fra august 2011 og 2 år frem, og sker på en bevilling af Egmontfonden på 3 millioner.

[Hent den fulde projektbeskrivelse her]

[Se organiseringen her]

I medierne

De følsomme forbindelser JP 6/4 - 2014

Interview i Berlingske Tidende 20/2 -14

Interview i Apropos på P1 om søskende 13/2 -2014  Apropos på P1 om søskende

Interview i Radio24syv Eftermiddag "Hvad er søskende" 23/1 -2014

Interview i P4 Østjylland om søskende og skilsmisser, 20/1 -14

Interview i Dr2 Morgen "Hvad er søskende" 14/1 - 2014

Interview til TV2 Nyhederne om søskende og skilsmisser, 14/1 -14

Interview i Kristeligt Dagblad Søskendelivet er under forandring 11/1 -14

Interview i Dagbladet Politiken Sociale medier binder adskilte søskende sammen 11/1 -14

Deltagelse i featuren på P1 ”En hel, en halv og tre af pap”, d. 25/11-12. lavet af Anders Aamand.  Find udsendelsen her www.dr.dk/p1/feature 

Deltagelse i  radioudsendelsen på 24/t (”Iben og mødregruppen) om søskende  

Interview til artikel til P1 Aftenshow  d. 25/10-12

Konferencer

The 7th Congress of the European research on families and family relations (ESFR), Madrid. September 2014. Symposium med oppositon fra professor Elisabeth Beck-Gernsheim.

5th International Conference "Researching children's everyday lives: socio-cultural contexts". Sheffield. July 2014. Symposium.

14. januar 2014: Afslutningskonference i København.

6. december 2013: Filmpremiere på filmen "Bevægelige søskendeskaber". Asta Bio i filmhuset fra 16-18.

Nordic Educational Research Association (NERA/NFPF), København, marts 2012. Roundtable

European research on families and family relations (ESFR), Lillehammer, September 2012. Paper præsentation

 

Begivenheder

29-30. august: Internationalt seminar. Ud over projektgruppen deltager Orvar Löfgren (Lunds Universitet), Carol Smart (University of Manchester), Roselind Edvards (University of Southampton, Hilde Lidén (Institutt for samfunnsforskning, Oslo, Tobias Axelsson (Örebro Univetsitet), Karin Zetterquist Nielson (Linköping universitet).

Medio august 2013: Skriveseminar ang. bogen "Søskende - praktiske og følsomme forbindelser". Udkommer på Akademisk forlag, ultimo 2013.

Maj 2013: Intensivt forskerseminar (planlagt til at afholdes i Staby – Vestjylland).

Marts 2013: Intensivt forskerseminar (planlagt til at afholdes i El Jadidi – Marokko).

Januar 2013: Intensivt forskerseminar (planlagt til at afholdes i Købehavn)

Juni 2012: Møde med det internationale Advisory Board i London, med Carol Smart, Roselind Edwards, Orvar Löfgren og Daniel Miller deltog. Afholdt på University of London, Department of Anthropology hos Daniel Miller.

Marts 2012: Intensivt forskerseminar (afholdt i El Jadidi – Marokko).

Professor Roselind Edwards er kommet med i det internationale Advisory Board. Professor Edwards er sociolog, søskende/familieforsker ved The University of Southampton.

Projektet startede i august 2011. Det første år er i høj grad gået med empiriindsamling, hvor ca. 90 børn og unge indgår. Vi har lavet fokusgruppeinterviews i klubber, deltaget som observatører på børnemøder (samtalegrupper hvor børn diskuterer temaer relateret til deres (skilsmisse)familie), interviewet et dusin forældre, læst materiale fra ’Børns vilkårs’ (chat room/blogs lavet til og for børn). En del børn har taget fotografier af deres søskendeliv og vi har lavet filmede observationer og samtaler i fire familier (hverdagsliv, aktiviteter og deres rejser mellem deres hjem)