DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-afhandlinger fra DPU

Download afhandlinger

2019

 • Nina Berg Gøttsche: Det var nok mit største ønske at kunne blive bedre til at læse – Et kvalitativt Verbal Protocol-studie af hvordan læseforståelsesvanskeligheder manifesterer sig i overbygningens litteraturundervisning i grundskolen
  Hent afhandling

 • Anne Hovgaard Jørgensen: Becomings of School-Fathers – An Ethnographic Exploration of Migrant Fathers’ Experiences and Navigation of Home-School Cooperation Practices
  Hent afhandling

 • Miriam Madsen: Entangled simplicities – A metricography on ‘relevance’ and ‘graduate employability’ configurations in Danish university education
  Hent afhandling

 • Raffaele Brahe Orlandi: Entreprenørskabsundervisning i dansk – En videoetnografisk undersøgelse af udskolingselevers læringspraksis og udbytte i mål og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning
  Hent afhandling

 • Bent Sortkær: Feedback, elevperspektiver og ulighed i skolen
  Hent afhandling

 • Pernille Bødtker Sunde: Strategies in Single-Digit Addition: Patterns and Perspectives
  Hent afhandling

2018

 • Bjarke Lindsø Andersen:  Online education bag scenen: Teknologiske medieringer af autoritet
  Hent afhandling

 • Anne Mette Buus: Viden der virker – En etnografisk undersøgelse af forbindelser mellem småbørnspædagogik og evidensbaseret metode
  Hent afhandling

 • Lisbeth Aaskov Falch: Det er ikke vores patient! – En kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse af betydningen af sygehusvæsenets indretning for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb med Holbæk Sygehus som eksempel
  Hent afhandling

 • Rune Hansen: Målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning
  Hent afhandling

 • Ane Refshauge Høyrup: Tillidsarbejde og tydelighed – Et studie af tillid, magt og afhængighed blandt pædagoger og forældre i danske vuggestuer
  Hent afhandling

 • Charlotte Riis Jensen: Vejledning af lærere – en samskabende proces: Når lærere støttes i at udvikle inkluderende læringsmiljøer
  Hent afhandling

 • Niels Bech Lukassen: Formativ feedback – Systemteoretisk genbeskrivelse og empirisk undersøgelse af formativ feedback i folkeskolens 7. klasser
  Hent afhandling

 • Marie-Louise Molbæk: Skrivning i skolen som autentisk praksis – potentialer og udfordringer: Udvikling og afprøvning af et didaktisk design med udgangspunkt i retoriske situationer
  Hent afhandling

 • Oliver Alexander Tafdrup: Sociotekniske imaginationer i den digitale tidsalders uddannelsesfelt
  Hent afhandling

2017

 • Jacob Højgaard Christensen: Et videnskabeligt didaktisk perspektiv på madkundskab i skolen med projekt Madkamp som genstandsfelt
  Hent afhandling

 • Helene Falkenberg: Skole- og ungdomsliv i overbygningsskolens rum og steder – diffraktive og rytmeanalytiske læsninger af skoleliv i nye organiseringer af udskolingen
  Hent afhandling

 • Mia Glendøs: Roads to resilience in East Greenland – Listening to research, local professionals and indigenous children. Looking forwards and backwards
  Hent afhandling

 • Lonni Hall: Ledelse på læringsudbytte – En analytisk begrebssættelse af ledelse på læringsudbytte tæt på levet ledelsesliv
  Hent afhandling

 • Thomas Iskov: Didaktisk intentionalitet – Mod en udvidelse af den analytiske didaktik mellem policy og praksis
  Hent afhandling

 • Rasmus Fink Lorentzen: Lærerens dilemma – Mellem ideal og praksis: En virksomhedsteoretisk analyse af progressiv undervisning med it i dansk
  Hent afhandling

 • Maj Sofie Rasmussen: Passion og (dis)engagement blandt unge i udskolingen
  Hent afhandling 

 • Christina Haandbæk Schmidt: Originale pædagoger – Daginstitutionspædagogers faglighed(er) i lyset af en insisterende læringsdagsorden
  Hent afhandling
 • Helle Bundgaard Svendsen: Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen
  Hent afhandling

2016

 • Simon Skov Fougt: Lærerens scenariekompetence – Et mixed methods-studie af lærerkompetenceudvikling i spændet mellem scenariedidaktik, faglighed og it 
  Hent afhandling
 • Rasmus Leth Jørnø: The Format of Things – A Philosophical Inquiry into matters of importance for the conceptualization of future Computer Interfaces
  Hent afhandling
 • Kristine Kabel: Danskfagets litteraturundervisning – Et casestudie af elevers skriftsproglige måder at skabe stillingtagen på i udskolingen
  Hent afhandling
 • Jeanette Wassar Kirk: Flow kultur og flow-stoppere – Præmisser for implementering af screeninger og retningslinjer i sundhedsvæsenet
  Hent afhandling
 • Mette Marie Ledertoug: Styrkebaseret læring – Børns karakterstyrker som veje til læringspotentialet
  Hent afhandling
 • Micki Sonne Kaa Sunesen: Læreres og pædagogers oplevede læringsudbytte af et pædagogisk kompetenceudviklingsforløb - med inklusion som eksempel
  Hent afhandling
 • Lone Krogsgaard Svarstad: Teaching Interculturality – Developing and Engaging in Pluralistic Discourses in English Language Teaching
  Hent afhandling
 • Anders Vestergaard Thomsen: Eksterne partnere i naturfagsundervisningen: Skole-virksomhedssamarbejde - elevers læringsudbytter i naturfag ved samarbejde med virksomheder og mødet med autentisk praksis uden for skolen
  Hent afhandling
 • Rikke Eline Wendt: Systematiske reviews og kvalitativ forskning - Inddragelse af kvalitativ forskning i systematiske reviews på uddannelsesområdet
  Hent afhandling

2015

 • Ann-Thérèse Arstorp: Teknologi på læreruddannelsen – en forestillet eller en realiseret praksis?
  En virksomhedsteoretisk analyse af objekter, motiver og rettetheder på samfunds-, institutions- og undervisningsniveau.
  Hent afhandling
 • Bettina Buch: Tekster og genrer på erhvervsuddannelserne – med særligt henblik på overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelser
  Hent afhandling
 • Line Møller Daugaard: Sproglig praksis i og omkring modersmålsundervisning - en lingvistisk etnografisk undersøgelse
  Hent afhandling
 • Randi Margrethe Eidsaa: Hvem skaper musikken? – En studie av musikalsk skapende partnerskapsprosjekter i skolen ut fra et estetisk og didaktisk perspektiv
  Hent afhandling
 • Gertrud Lynge Esbensen: At lære teknologiforståelse gennem handlerækkefølger - En pædagogisk antropologisk kulturanalyse af sygeplejestuderendes læreprocesser med teknologi i krydsgående figured worlds
  Hent afhandling
 • Lisbeth Hybholt: Patientuddannelse i hverdagsliv
  Hent afhandling
 • Gitte Kaarina Jørgensen: Ingen andre har forstået os, har forstået hvor vigtige vi er - En undersøgelse af sundhedsplejerskers faglige selvforståelser
  Hent afhandling
 • Anne Katrine Kamstrup: Teori og praksis som fænomener - En empirisk analyse af hvordan teori og praksis bliver til på lærer- og diplomingeniøruddannelsen
  Hent afhandling
 • Lea Lund Larsen: Lærerens verden - Almendidaktiske refleksioner over klasserumserfaringer
  Hent afhandling
 • Jan Jaap Rothuizen: På sporet af pædagogisk faglighed - Pædagoguddannelsens deltagelse i det pædagogiske project
  Hent afhandling
 • Sofie Sauzet: Versioner - Diffraktive analyser af tværprofessionalismens tilblivelse som fænomen i professionshøjskolen
  Hent afhandling
 • Merete Sørensen: Drama, æstetisk læring og udvikling af dramatisk legekompetence i børnehaven
  Hent afhandling
 • Hanne Balsby Thingholm: Didaktiske læremidler som kobling mellem teori og praksis i læreruddannelsen?
  Hent afhandling