DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv

Konference d. 9. juni 2015

DPU, Aarhus Universitet var den 9. juni 2015 igen vært for den årlige nationale konference om forskning i små børns institutions- og hverdagsliv.

Eva Siberschmidt Viala & Lone Svinth: Velkomst og introduktion


Dil Bach og Søren Christensen: Purposeful play - om reformer af børnehave og forældreskab i Singapore

Lars Holm: Kan du tage pigen op af kufferten? Perspektiver på sproglig evalueringspraksis i daginstitutioner

Niels Rosendahl Jensen: Pædagogisk intervention i udsatte boligområder

Stig Broström: Ti-årige børns syn på deres børnehaveliv

Ole Henrik Hansen: Børns tilpasningsevne

Bente Jensen: Innovativ dagtilbudspædagogik– hvordan kan vi uddanne os til det?

John Benedicto Krejsler: Daginstitutionen i lyset af livslang læring, konkurrencestat og globalisering: Muligheder og faldgruber!

Charlotte Ringsmose: KIDS – kvalitet i dagtilbud

Christina Haandbæk Schmidt: Daginstitutionspædagogers professionaliseringsstrategier i de nye læringsregimer

Lone Svinth: Samspil og læring i vuggestue og dagpleje

Ditte Alexandra Winther-Lindqvist: Legen tilbage øverst på dagsordenen

Grethe Kragh-Müller: Små og store daginstitutioner


Anders Skriver Jensen: Dynamisk didaktik i dagpleje og vuggestue

Paneldiskussion: Ordstyrer Eva Gulløv