DPU

Du er her: AU » Om AU » DPU » Aktuelt » Magasinet Asterisk

Magasinet Asterisk

En asterisk er det typografiske tegn *, der henleder opmærksomheden
på noget, der kommer. Magasinet Asterisk søger at foregribe
og gå dybere ned i aktuelle debatter om uddannelse og pædagogik.

Asterisk 77 - Marts 2016

Rustet til robusthed

Hvordan ruster man bedst børn til at klare de problemer og udfordringer, de møder i livet? Det spørgsmål har international forskning i resiliens gransket i fem årtier. Magasinet Asterisk sætter fokus på både ny og etableret viden om modstandskraft og robusthed.

Fremdriftsreformen skulle få de studerende på landets universiteter til at blive hurtigt færdige med studierne. Men en ny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet, viser, at den rammer skævt. De studerende forventer nemlig mindre læring og erfaring og mere stress og frafald.

Læs også om rockeren, der gik fra fængslet til universitetet og om, hvorfor det er vigtigt at læse klassisk litteratur.

Artikler i Asterisk 77

26.02.2016 |

I Gladsaxe bliver børn livsduelige, men bliver de også neoliberale?

I resiliens-forskningen er der ingen politisk retning, der har patent på betydningen af resiliens.

26.02.2016 |

Hvor kommer modstandkraften fra?

Fra mønsterbrydere og mælkebøttebørn til livsduelige størrelser. Forskning i resiliens har i de seneste årtier ændret blikket på, hvordan man udvikler en robust personlighed.

26.02.2016 |

Masser af succes

I skolen kobles robusthed ofte med selvtillid og succesoplevelser. Men den formel er for usikker og svær at gennemskue, viser ny forskning.

26.02.2016 |

Hvad kan man udsætte et udsat barn for?

Begreber som livsduelighed og antifragilitet får en ny styrkeforbedringspædagogik til at vokse frem.

26.02.2016 |

Tætte relationer fremmer resiliens hos flygtningebørn

Resiliens kommer fra omgivelserne. Førende resiliensforsker og professor Ann Masten forklarer, hvorfor hun er så optaget af det almindelige hverdagsliv og de tætte relationer.

26.02.2016 |

Det stærke skandinaviske fællesskab styrker social resiliens

Resiliens er ikke kun en individuel størrelse – den skabes også i fællesskabet. Og det har vi meget af i Skandinavien.

26.02.2016 |

Fra rocker til forsker

Mødet mellem forsker Line Lerche Mørck og eks-rockeren Peter førte til ny og anderledes forskning i exit fra bandemiljøer.

26.02.2016 |

Fremdriftsreformen rammer skævt

Mere stress og frafald. Mindre læring og studierelevant erfaring. En ny undersøgelse viser, hvad studerende forventer i kølvandet på nye formelle krav.

26.02.2016 |

Giv tid til klassikere

Klassiske værker holder vores verdensopfattelse og videnskab levende.

Asterisk Live

Magasinet Asterisk har i en række Asterisk Live-arrangementer sat erhvervsuddannelser, inklusion, Ny Nordisk Skole, børns brug af iPads, fremtidens kompetencer og karakterer under debat.

Kommende

Ingen nyheder i denne liste

Asterisk Arkiv

Magasinet Asterisk har siden 2001 formidlet forskning inden for pædagogik og uddannelse og sat perspektiv på aktuelle dagsordner inden for det pædagogiske felt.

Find artikler

Du kan søge efter emne eller forsker i samtlige Asterisk-artikler siden 2001.
Søgeresultater vises i AU Librarys database.