DPU

Magasinet Asterisk

En asterisk er det typografiske tegn *, der henleder opmærksomheden
på noget, der kommer. Magasinet Asterisk søger at foregribe
og gå dybere ned i aktuelle debatter om uddannelse og pædagogik.

Asterisk 81 - Marts 2017

Artikler i Asterisk 81

06.03.2017 |

Læreres livsduelighed kræver mere lærdom

Danske lærere er rundet af en national værdibaseret uddannelsestradition. Denne tradition er udfordret af en global værdi- og præstationspædagogik. Men kombinerer lærere en global præstationsorientering med national integritet, så gør de elever til l

06.03.2017 |

Lærerens traditionelle autonomi er tabt

De sidste årtiers fokus på mål, metoder og synlig læring har forandret lærerrollen. Asterisk spørger, om læreren har tabt sin autonomi eller fået styrket og professionaliseret sin position? Hent hele artiklen

06.03.2017 |

Sagt om lærere

Vi er gået i arkiverne for at se, hvad fremtrædende personer og politikere har sagt om lærerfaget gennem årene. Hent hele artiklen

06.03.2017 |

Hvem sidder for bordenden?

Studier af bekymringssamtaler viser en risiko for, at forskellige fagligheder mødes uden at have nogen til at sidde for bordenden og træffe beslutninger. Hent hele artiklen

06.03.2017 |

Tværprofessionel tænkning ændrer skolens DNA

Samarbejde på kryds og tværs af professioner giver en ny fælles hverdag, men ikke automatisk et fællesskab. Der er brug for organisatorisk nytænkning i skolen. Hent hele artiklen

06.03.2017 |

Tættere på professionen

Med den seneste reform af læreruddannelsen er der sat nye kompetencemål - det er ikke længere nok at vide noget, man skal også kunne noget med sin viden. Hent hele artiklen

06.03.2017 |

I Kenya bliver lærergerningen et kald

Livet på kenyanske lærercolleges er hårdt, og kun de færreste studerende har valgt uddannelsen af lyst. Men i løbet af studietiden vokser glæden ved lærerprofessionen. Hent hele artiklen

06.03.2017 |

Madlavning er også mandelavning

I en ny bog kigger madforsker Jonatan Leer på maskulinitet og kønskamp i tv-køkkenet. Hent hele artiklen

06.03.2017 |

Afklædt på nettet

Professor Dorte Marie Søndergaard efterlyser en større forskningsmæssig indsigt i fænomenet seksualiseret digital forfølgelse. Hent hele artiklen

06.03.2017 |

Leg gør dig livsduelig

Den mest effektive måde at gøre børn til gode elever i folkeskolen på er at lade dem lege i dagtilbuddet. For leg er ikke kun sjov og ballade, men en vigtig forudsætning for at blive en livsduelig person i en globaliseret verden. Hent hele artiklen

Asterisk Live

Magasinet Asterisk har i en række Asterisk Live-arrangementer sat erhvervsuddannelser, inklusion, Ny Nordisk Skole, børns brug af iPads, fremtidens kompetencer og karakterer under debat.

Asterisk Arkiv

Magasinet Asterisk har siden 2001 formidlet forskning inden for pædagogik og uddannelse og sat perspektiv på aktuelle dagsordner inden for det pædagogiske felt.

Find artikler

Du kan søge efter emne eller forsker i samtlige Asterisk-artikler siden 2001.
Søgeresultater vises i AU Librarys database.