DPU

Kandidatuddannelse på DPU

For professions- og universitetsbachelorer
I København og Aarhus

Didaktik - dansk

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk) handler om de mange forskellige aspekter af danskundervisningen som eksempelvis læse- og skrivepædagogik, litteratur-, medie- og mundtlighedspædagogik, danskfagets IT-dimension, børne- og ungdomslitteratur, læsevaner og dansk som andetsprog.

Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) kan gennemføres helt eller delvis som deltidsuddannelse.

Didaktik - matematik

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) er videnskaben om matematikundervisning. Du arbejder med, hvordan man kan lave matematikundervisning, der både er interessant for dem der elsker matematik, og for dem, der synes matematik er det kedeligste og mest uforståelige i denne verden

Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) kan gennemføres helt eller delvist på deltid

Didaktik - materiel kultur

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Materiel kultur) handler om at tilrettelægge, gennemføre og udvikle undervisning med fokus på genstandes mening, betydning og brug i undervisningssituationer.

Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) kan gennemføres helt eller delvist på deltid.

Didaktik - musikpædagogik

Som kandidatuddannet i Didaktik (Musikpædagogik) kan du arbejde med undervisning i musik på musikskoler, folkeskoler, gymnasier, seminarier og musikkonservatorier. Du kan arbejde med planlægning, evaluering og udvikling af musikundervisning, og du har også mulighed for at gå forskningens vej inden for musikundervisning.

 Kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) kan gennemføres helt eller delvist på deltid.

Generel pædagogik

Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik handler om analyse og udvikling af pædagogisk praksis med fokus på pædagogiske teorier og pædagogikkens historie. Du arbejder med menneskers læring og dannelse og med undervisnings- og uddannelsesprocesser i uddannelsessystemet og samfundet.

Pædagogisk antropologi

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi handler om analyse af kulturelle forhold og sociale processer i pædagogiske sammenhænge og perspektiver. Du udfører etnografiske undersøgelser, hvor du analyserer menneskers perspektiver, handlinger og relationer i hverdagslivet. Du arbejder med kulturelle og sociale dynamikker, processer og medieringsformer inden for pædagogikken og med analyse af centrale problemstillinger omkring uddannelse, læring og det pædagogiske felt.

Pædagogisk filosofi

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi handler om pædagogikkens idéhistorie og praktisk filosofi. Du arbejder med filosofiens rolle for den menneskelige dannelse, uddannelse og opdragelse.

Pædagogisk psykologi

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi handler om psykologiske og pædagogiske processer bag menneskets bevidsthedsliv, handlinger og forudsætninger for at lære.

Pædagogisk sociologi

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi handler om, hvordan uddannelse og pædagogik forbereder os til at blive medlemmer af sociale fællesskaber og indgå i samfundets funktioner.

Uddannelsesvidenskab

Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab handler om uddannelsesvidenskabelig og pædagogisk viden kombineret med samfundsvidenskabelig indsigt i uddannelsespolitik, statistik, mikroøkonomi og uddannelsesforvaltning.

Master in Anthropology of Education and Globalisation

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi og globalisering er en engelsksproget uddannelse, der handler om, hvordan uddannelse, læring og viden bliver organiseret og forvaltet på tværs af nationale og kulturelle grænser.


Kontakt