DPU

Kandidatuddannelser

De pædagogiske kandidatuddannelser på DPU henvender sig både til
professionsbachelorer og studerende med en universitetsbachelor. 
Alle uddannelser udbydes på Campus Emdrup i København
og en række af dem også i Aarhus.

Kandidatuddannelser på DPU

Didaktik - dansk

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk) handler om de mange forskellige aspekter af danskundervisningen som eksempelvis læse- og skrivepædagogik, litteratur-, medie- og mundtlighedspædagogik, danskfagets IT-dimension, børne- og ungdomslitteratur, læsevaner og dansk som andetsprog.

Didaktik - matematik

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) er videnskaben om matematikundervisning. Du arbejder med, hvordan man kan lave matematikundervisning, der både er interessant for dem der elsker matematik, og for dem, der synes matematik er det kedeligste og mest uforståelige i denne verden

Didaktik - materiel kultur

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Materiel kultur) handler om at tilrettelægge, gennemføre og udvikle undervisning med fokus på genstandes mening, betydning og brug i undervisningssituationer.

Didaktik - musikpædagogik

Som kandidatuddannet i Didaktik (Musikpædagogik) kan du arbejde med undervisning i musik på musikskoler, folkeskoler, gymnasier, seminarier og musikkonservatorier. Du kan arbejde med planlægning, evaluering og udvikling af musikundervisning, og du har også mulighed for at gå forskningens vej inden for musikundervisning.

Bemærk: Uddannelsen udbydes ikke i 2017

Generel pædagogik

Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik handler om analyse og udvikling af pædagogisk praksis med fokus på pædagogiske teorier og pædagogikkens historie. Du arbejder med menneskers læring og dannelse og med undervisnings- og uddannelsesprocesser i uddannelsessystemet og samfundet.

Pædagogisk antropologi

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi handler om analyse af kulturelle forhold og sociale processer i pædagogiske sammenhænge og perspektiver. Du udfører etnografiske undersøgelser, hvor du analyserer menneskers perspektiver, handlinger og relationer i hverdagslivet. Du arbejder med kulturelle og sociale dynamikker, processer og medieringsformer inden for pædagogikken og med analyse af centrale problemstillinger omkring uddannelse, læring og det pædagogiske felt.

Pædagogisk filosofi

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi handler om pædagogikkens idéhistorie og praktisk filosofi. Du arbejder med filosofiens rolle for den menneskelige dannelse, uddannelse og opdragelse.

Pædagogisk psykologi

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi handler om psykologiske og pædagogiske processer bag menneskets bevidsthedsliv, handlinger og forudsætninger for at lære.

Pædagogisk sociologi

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi handler om, hvordan uddannelse og pædagogik forbereder os til at blive medlemmer af sociale fællesskaber og indgå i samfundets funktioner.

Uddannelsesvidenskab

Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab handler om uddannelsesvidenskabelig og pædagogisk viden kombineret med samfundsvidenskabelig indsigt i uddannelsespolitik, statistik, mikroøkonomi og uddannelsesforvaltning.

Master in Anthropology of Education and Globalisation

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi og globalisering er en engelsksproget uddannelse, der handler om, hvordan uddannelse, læring og viden bliver organiseret og forvaltet på tværs af nationale og kulturelle grænser.

Kontakt

Vejledning om adgangskriterier, valg af uddannelse mv.:

Information om studieadministrative forhold:

Hvad siger de studerende?

Fremtidsinvestering gav mig drømmejobbet

Anette Sønderby er uddannet sygeplejerske og blev i juni 2015 kandidat i uddannelsesvidenskab fra DPU.

Didaktik (matematik) som deltidsuddannelse

Fra efteråret 2017 bliver der mulighed for at gennemføre kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) helt eller delvist på deltid.

Pædagogisk psykologi og psykolog-autorisation

Aarhus Universitet har konkluderet, at universitetet ikke kan etablere et uddannelsesforløb på tre et halvt år i psykologi, der kan føre frem til autorisation som psykolog. Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi giver mulighed for job i PPR uden autorisation.