DPU

Kurser og efteruddannelse

Didaktik (dansk) på deltid

Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) tilbydes også som deltidsuddannelse. Der er mulighed for at gennemføre hele uddannelsen eller en del af den som deltidsuddannelse.

Didaktik (materiel kultur) på deltid

Kandidatuddannelsen i didaktik (materiel kultur) tilbydes også som deltidsuddannelse. Der er mulighed for at gennemføre hele uddannelsen eller en del af den som deltidsuddannelse.

Didaktik (musikpædagogik) på deltid

Kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) tilbydes også som deltidsuddannelse. Der er mulighed for at gennemføre hele uddannelsen eller en del af den som deltidsuddannelse.

Didaktik (matematik) på deltid

Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) tilbydes også som deltidsuddannelse. Der er mulighed for at gennemføre hele eller dele af uddannelsen som deltidsuddannelse.

Masteruddannelse

DPU udbyder en række masteruddannelser inden for uddannelse pædagogik og ledelse. Masteruddannelser er toårige deltidsuddannelser tilrettelagt for erhvervsaktive.

Masteruddannelser på DPU

De enkelte moduler på de fleste af DPU's masteruddannelser kan gennemføres som selvstændige kursusforløb.

Enkeltmoduler på masteruddannelser

Modulerne kan også indgå i en fleksibel masteruddannelse, som giver mulighed for at sammensætte en masteruddannelse af moduler fra forskellige uddannelser.

Fleksibel masteruddannelse

Konferencer, seminarer mv.

DPU tilbyder løbende konferencer, seminarer og andre faglige arrangementer.

Se kalenderen

Bestil et kursus

Der er mulighed for at rekvirere kurser evt. udvikle nye kurser tilpasset din organisations behov.
Læs mere om rekvirerede kurser

Kontakt Kursusadministrationen 
E: efteruddannelse@dpu.dk

Efteruddannelse inden for dansk som andetsprog

DPU, Aarhus Universitet udbyder i samarbejde med Undervisningsministeriet et efteruddannelsesprogram for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne.

Efteruddannelse inden for dansk som andetsprog

Efter- og videreuddannelse på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet tilbyder kompetencegivende efteruddannelse og videreuddannelse: Enkeltfag, bachelor-, master- og diplomuddannelser.

Efter- og videreuddannelse på Aarhus Universitet

Folkeuniversitetet i Aarhus og Emdrup

Folkeuniversitetet i Aarhus tilbyder kurser, foredrag mv. i Aarhus og på DPU i Emdrup. Ønsker du at tilmelde dig Folkeuniversitetet eller har du spørgsmål?

Kontakt
Folkeuniversitetet i Århus
Sct. Clemens Stræde 1
8000 Århus C
T 86 19 065 66
www.folkeuniversitetet.au.dk