DPU

Du er her: AU Om AU  DPU Uddannelse Bachelor

Velkommen til de nye bachelorstuderende på DPU

Uddannelse er nøglen til fremtidens vidensamfund

Hvordan kan uddannelse ruste vores samfund til fremtidens udfordringer?

Hvordan bliver viden til innovation?

Hvordan motiverer du mennesker til at udvikle deres viden og kompetencer?

Det er nogle af de spørgsmål, du kommer til at beskæftige dig med på bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab på DPU.

Du kan både læse uddannelsesvidenskab i Aarhus og på Campus Emdrup i København.

Hvad siger virksomhederne?

Relevant baggrund

"Hidtil har vi ikke i de eksisterende uddannelser fundet de nødvendige kompetencer til uddannelsesafdelinger som vores, hvorfor vi hilser det nye initiativ meget velkommen. Vi mener helt klart, at en bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab vil være en relevant baggrund for medarbejder i sådanne personaleafdelinger"

Karin Boel, Partner Human Capital  PriceWaterhouseCoopers


Brug for reflekterede medarbejdere

"Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab vil være relevant for SCKK og for større statslige institutioners HR-afdeling eller statsinstitutioner med tung uddannelsesvirksomhed. Staten har generelt brug for medarbejdere, der kan arbejde reflekteret med uddannelse, læring og viden og dokumentere kvalitet, relevans og effekt af uddannelsesforløb. Dog vil der i endnu højere grad være brug for medarbejdere, der kan udvikle eller facilitere, at læring og kompetenceudvikling finder sted i de konkrete organisationer og har effekt på bundlinjen."

Bent Gringer, chefkonsulent i Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

 

Hvad siger de studerende?

Kristoffer Lolk Andersen
Cathrine Curting

Helt ny vinkel

"Studiet tilbyder en helt ny vinkel på samfundets udfordringer, og som studerende på faget, indskriver man sig derfor i en ny form for samfundstænkning. Vi bliver rigtig gode til at se, hvordan uddannelsesområdet fungerer i forhold til andre områder – sociologiske, økonomiske og politiske. Vores fokus er især på det uddannelsesmæssige behov i fremtidens videnssamfund, og jeg tror, at vi bliver bedre end alle andre til at løse det problem.

Det faglige diskussionsniveau er højt, og det tror jeg især skyldes, at studiet er så mangfoldigt sammensat, for det giver plads til mange forskellige vinkler. Og netop fordi det er et nyt studie, er det på ingen måder dikteret, hvordan man skal være som studerende. Alle typer er velkomne, og den store diversitet bidrager virkeligt til et spændende og levende studiemiljø."

Kristoffer Lolk Andersen

Har læst bachelor i uddannelsesvidenskab på DPU i København

Nutidig uddannelse

"Det er en meget nutidig uddannelse, der tager fat i højaktuelle områder fra samfundsdebatten. Alle taler jo om vidensamfundet, og i den forbindelser er uddannelsesvidenskab vildt relevant. Jeg er virkelig blevet opmærksom på begrebet 'livslang læring'.

På uddannelsen kommer vi omkring læring på det personlige niveau, hvor det er et spørgsmål om, at få det bedste frem i den enkelte - om det så er i skolen eller på arbejdspladsen. Men vi har også det samfundsmæssige perspektiv med, hvor vi ser på, hvordan uddannelse og udvikling af det enkelte individ kan gøre helheden - altså hele samfundet - stærkere. "

Cathrine Curting

Har læst bachelor i uddannelsesvidenskab på DPU i Aarhus

Uddannelse handler om at blive til en anden

Professor MSO Dorthe Staunæs, professor Per Fibæk Laursen og lektor Lars Geer Hammerhøj fra DPU fortæller om at starte på en uddannelse og om bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab.