DPU

Forskning

DPU er Nordeuropas største forskningsmiljø indenfor pædagogik og uddannelse

Forskningen på DPU er bygget op omkring stærke videnskabelige perspektiver på pædagogik og uddannelse:

  • Didaktiske (fag- og almendidaktiske)
  • Psykologiske
  • Sociologiske
  • Filosofiske
  • Antropologiske

Hertil kommer tværdisciplinær forskning, rettet mod bestemte og afgrænsede pædagogiske genstandsfelter, med dagtilbud og skolen som nogle af de største og mest centrale. 

Forskningsprogrammer og centre

En stor del af forskningen ved DPU er organiseret i tværgående forskningsprogrammer.

Forskningsenheder

En del af forskningen ved DPU er organiseret i forskningsenheder i regi af de enkelte afdelinger.