DPU

Du er her: AU » Om AU » DPU » Forskning

Forskning

Forskningen på DPU er bygget op omkring stærke videnskabelige perspektiver på pædagogik og uddannelse:

  • Didaktiske (fag- og almendidaktiske)
  • Psykologiske
  • Sociologiske
  • Filosofiske
  • Antropologiske

Hertil kommer tværdisciplinær forskning, rettet mod bestemte og afgrænsede pædagogiske genstandsfelter, med dagtilbud og skolen som nogle af de største og mest centrale. 

Forskningsområder

Forskningen ved DPU er organiseret i tværgående forskningsprogrammer, centre og enheder.