DPU

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Når uddannelse og pædagogik hviler på den aktuelt bedste, tilgængelige viden
om god uddannelsespraksis, kaldes det evidensinformeret praksis.
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning skaber overblik over og formidler denne viden.