DPU

Evidensbasen

Hvad er Evidensbasen?

En række internationale organisationer udgiver systematiske reviews inden for uddannelsesområdet. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning registrerer alle udgivelser fra en række af disse internationale evidensorganisationer i evidensbasen. Her kan du finde titler, referencer og referater af reviews.

Søgeresultater vises i Aarhus University Librarys database.

Foruddefinerede søgninger

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har defineret de hyppigst anvendte søgninger:

Referater af reviews

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning udarbejder korte artikler om udvalgte internationale reviews, der refererer konklusionerne og vurderer evidensen.

Andre databaser

  • Database med dansk pædagogisk litteratur

    Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har i samarbejde med Aarhus University Library’s udarbejdet to databaser med dansk pædagogisk litteratur.

  • the Nordic Base of Early Childhood Education and Care

    Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler ny, kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Den er til alle med interesse i pædagogik og i udvikling inden for dagtilbudsområdet, der vil holde sig opdateret eller har brug for kvalificeret input til deres arbejde eller studier.