DPU

Du er her: AU Om AU  DPU Forskning Internationale undersøgelser

Internationale undersøgelser

IEA-undersøgelser

IEA - The International Association for the Evaluation of Educational Achievement er en international sammenslutning bestående af universiteteter og andre uafhængige forskningsinstitutioner fra mere end 50 lande. IEA gennemfører internationale sammenlignende undersøgelser af skolelevers færdigheder og kompetencer inden for en række områder. DPU, Aarhus Universitet, er det danske medlem af IEA.

Kontakt

Læs mere om de enkelte IEA-undersøgelser

PIRLS - læsning

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er en international sammenlignende undersøgelse af læsefærdigheder hos skoleelever i 4. klasse. Den er udformet med henblik på at kunne afdække forskelle i de undervisningsmetoder, som anvendes internationalt, for derved at give mulighed for at kunne lære af andre landes måder at gøre tingene på.

ICILS - computer- og informationskompetence

ICILS (International Computer and Information Literacy Study) er en international sammenlignende undersøgelse af skoleelevers computer- og informationskompetencer. 

TIMSS - matematik og naturfag

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en international sammenligende undersøgelse af skoleelevers færdigheder i matematik og naturfag. Danmark deltager med elever fra 4. klasse.

ICCS - politisk dannelse

ICCS ("International Civic and Citizenship Education Study") er en international sammenlignende undersøgelse af unges politiske dannelse i det 21. århundrede. Undersøgelsens empiriske data indhentes via spørgeskemaundersøgelser af elever i 8. klasse, skolelærere og skoleledere.

PISA-undersøgelser

PISA-undersøgelserne (Programme for International Student Assessment) gennemføres af OECD og er en international sammenlignende undersøgelse af færdigheder i læsning, matematik og naturfag hos skoleelever i 9. klasse.

Kontakt

Niels Egelund

Centerleder
M
H bygn. D, 125
P +4587163715
P +4540291669