DPU

PIRLS 2016

I 2015-16 gennemføres en ny PIRLS-undersøgelse, hvor man for første gang også undersøger læsning af elektroniske tekster - noget som i stigende grad bliver et vilkår i skolen også for elever i 4. klasse.

Samtidig vil man gerne vide mere om 3. klassernes læsning, for også at få en fornemmelse for udviklingstakten i læsning mellem klassetrinnene. Derfor har PIRLS i 2016 inkluderet 3. klasser på de samme skoler, som deltager med en 4. klasse. Samtidigt gennemføres en særlig undersøgelse, ePIRLS, hvor elever i 4. klasse også skal arbejde med elektroniske tekster. Hovedundersøgelsen vil finde sted på omkring 200 udvalgte skoler i uge 10, 11, 12 og 13 i marts 2016.

Hvad vil det sige at deltage i PIRLS?

Her finder du en lille film om, hvad det vil sige at deltage i PIRLS. Filmen opsummerer, hvad PIRLS-undersøgelsen går ud på, og giver korte eksempler på, hvilken type opgaver eleverne kan forvente at møde i PIRLS. Filmen henvender sig primært til de deltagende elever på de udvalgte skoler, og du er meget velkommen til at vise filmen i din klasse.

Materialer

Da gennemførelsen af PIRLS indgår som en almindelig aktivitet i skolens hverdag er det vores opfattelse, at det ikke er nødvendigt at have speciel tilladelse fra forældrene, for at deres børn kan deltage. Men hvis skolen ønsker at orientere forældrene yderligere end ved den udsendte folder om PIRLS, så er her forslag til forældreorientering, som I kan anvende som model, hvis I ønsker at give forældrene yderligere besked: