Du er her: AU » Om AU » DPU » Forskning » Forskningsprogrammer

Forskningsområder

Forskningen ved DPU foregår
i regi af en række forskningsprogrammer og centre, der tematisk
og organisatorisk danner rammen for forskningsprojekter og -aktiviteter.

Barndom, Ungdom og Institution

Forskning i barndom, ungdom og institution i et pædagogisk-antropologisk perspektiv.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning skaber overblik over den aktuelt bedste viden om god uddannelsespraksis og formidler den til fagets udøvere og politikere.

Diversitet, Kultur og Forandring

Forskning i socio-kulturelle, psykologiske og historiske tilblivelsesprocesser i og uden for samfundsmæssige institutioner: erfaring, subjektivering, identitet, læring og fællesskab.

EPOKE

EPOKE - "Education, Policy and Organisation in the Knowledge Economy" - forsker i, hvordan den akademisk praksis igennem nye former for organisering og ledelse og internationale og nationale politikker formes af fremkomsten af den globaliserede vidensøkonomi.

Fagdidaktik

Forskning i fagrelateret undervisning, læring og kompetenceudvikling i institutionaliserede undervisnings- og læringsrum fra grundskolen til de videregående uddannelsesinstitutioner.

Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser

Forskning med fokus på konvergensen mellem kultur, læreprocesser og fremkomsten af nye teknologier.

Livslang Læring

Forskning i hvordan livslang læring reproduceres, omdannes, genskabes og anfægtes på tværs af kontekster.

Læring for Omsorg, Bæredygtighed og Sundhed (LOBS)

Uddannelsesvidenskabelige, didaktiske og pædagogiske perspektiver på omsorg, bæredygtig udvikling og sundhedsfremme.

Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK)

NCK indsamler, systematiserer og formidler viden inden for voksen- og efteruddannelsesområdet i Danmark.

Organisation og Læring

Forskning i ledelse, facilitering og innovation i organisationer set i et læringsperspektiv.

Pædagogik og Filosofi

Pædagogik, erkendelse, værdier, medborgerskab, filosofi- og idéhistorie, socialanalytik og oplysningstænkningens vilkår i dag.

Pædagogisk Samtidsdiagnostik

Forskning i samtidsdiagnostik som en særlig kritisk og analytisk praksis koncentreret om tre fokusområder: Videnspolitik, sanselighedspædagogik og politisk-pædagogisk samtidsdiagnostik.

Skoleforskning

Skoleforskning er Danmarks og Nordens største forskningsprogram for grundskoleforhold og skoleudvikling og bidrager til det videnskabelige grundlag for lærernes grund- og efteruddannelse.

Social- og specialpædagogik, Inklusion og Ledelse af Organisationer (SILO)

Sociale, kulturelle og læringsmæssige marginaliseringsprocesser - og muligheden for gennem pædagogisk intervention at fremme udsatte børn, unge og voksnes livsmuligheder, individuelle læringsprocesser og aktive samfundsdeltagelse.

Tværdisciplinær uddannelsesforskning Campus Aarhus

Forskning i uddannelse, dannelse, læring og kompetenceudvikling.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 10.02.2016

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

CVR-nr: 31119103
EAN-nr: Se EAN-numre

Er du studerende?

Er du medarbejder?