DPU

Du er her: AU » Om AU » DPU » Forskning » Forskningsprogrammer og centre

Forskningsprogrammer og centre

En stor del af forskningen ved DPU foregår
i regi af en række forskningsprogrammer og centre, der tematisk
og organisatorisk danner rammen for forskningsprojekter og -aktiviteter.

Forskningsprogrammer

ENGAGE - Trivsel og mistrivsel blandt børn og unge

Forskningsprogrammet ENGAGE - Trivsel og mistrivsel blandt børn og unge (på engelsk (Dis)engaging children and young people) er optaget af: Hvordan skoler og ungdomsuddannelser strukturerer og former betingelser for børn og unge. Hvordan børns og unges tilblivelsesprocesser og muligheder for at tilhøre fællesskaber sættes institutionelt, og samtidig tages i brug, og måske videreudvikles eller helt afvises af de børn og unge, der er henvist til at bruge store dele af deres tilværelse indenfor disse institutionelle rammer

Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser

Forskning med fokus på konvergensen mellem kultur, læreprocesser og fremkomsten af nye teknologier.

Inklusion og eksklusion - I samfund, institution og pædagogisk praksis

Forskningsprogrammet "Inklusion og eksklusion - i samfund, institution og pædagogisk praksis" udforsker deltagelses- og læringsmuligheder for flest mulige børn, unge og voksne inden for såvel samfundsmæssige som institutionelle fællesskaber, der konstituerer sig gennem både inklusions- og eksklusionsprocesser.

LISO - Learning, innovation and sustainability in organisations

Forskningsprogrammet Learning, innovation and sustainability in organisations (LISO) har fokus på at skabe ny viden om, hvordan man kan begribe og arbejde med sustainable læring, uddannelse og innovation i et virksomhedsperspektiv.

Læring didaktik og innovation i dagtilbud

Forskningsprogrammet vil beskrive, forstå og forklare pædagogiske og uddannelsesmæssige forhold og aktiviteter knyttet til ”early childhood education and care”

ReForM - Rearticulating the Formation of Motivation

ReforM forsker i motivationsarbejde. Det er det arbejde, som man udfører for at fremkalde, fastholde og udvikle motivation, dvs. at få folk til at gøre noget af sig selv; at ville det, de skal. Motivationsarbejde er både ledelse og pædagogik.

Centre, konsortier og netværk

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning skaber overblik over den aktuelt bedste viden om god uddannelsespraksis og formidler den til fagets udøvere og politikere.

Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK)

NCK indsamler, systematiserer og formidler viden inden for voksen- og efteruddannelsesområdet i Danmark.

KULT - Konsortiet for forskning i Ungdomsliv, Læreprocesser og Transition

KULT, Konsortiet for forskning i Ungdomsliv, Læreprocesser og Transition, er et tværfagligt forum for forskning i unge, ungdom og ungdomsliv på DPU. KULT danner ramme for forskere ved instituttet, der på forskellig vis beskæftiger sig med unge, ungdomslivet og ungdomsindsatser i deres arbejde. KULT møder fire gange om året og er et åbent forum for ungdomsforskning på instituttet.