DPU

Du er her: AU » Om AU » DPU » Forskning » Projekter » Internationale undersøgelser

Internationale undersøgelser

På denne side får du én samlet indgang til alle internationale komparative undersøgelser, som Danmark deltager i.

Du kan blandt andet læse om resultater, tidsplaner og om, hvad Danmark egentlig får ud af de komparative undersøgelser.

Til forskel fra de nationale test, kan vi gennem de internationale test sammenligne os med andre tilsvarende klassetrin rundt om i verden. Vi kan derfor bedre vurdere vores færdigheder i forhold til de internationale tendenser og muligvis lade os inspirere af andre skolesystemer med gode resultater.

Disse undersøgelser er derfor vores mulighed for at se, om vi holder trit med den internationale udvikling på skoleområdet.

foto_iea 

IEA undersøgelser

PIRLS

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ser på, hvordan elever i 4. klasse læser. Den er udformet med henblik på at kunne afdække forskelle i de undervisningsmetoder, som anvendes internationalt, for derved at give mulighed for at kunne lære af andre landes måder at gøre tingene på.

Læs mere om PIRLS.

ICILS

ICILS 2013 (International Computer and Information Literacy Study) måler internationale forskelle på elevers computer- og informationskompetence og brug af computere.

Læs mere om ICILS

TIMSS

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en international sammenligning mellem elevpræstationer i fagene matematik og naturfag. Danmark deltager med elever fra 4. klasse.

Læs mere om TIMSS

ICCS

ICCS ("International Civic and Citizenship Education Study") er en undersøgelse af globaliseringens indflydelse på unges politiske dannelse i det 21. århundrede i et samtidsdiagnostisk og internationalt komparativt perspektiv. Undersøgelsens empiriske data indhentes via spørgeskemaundersøgelser af elever i 8. klasse, skolelærere og skoleledere.

Læs mere om ICCS

OECD undersøgelser

PISA

PISA (Programme for International Student Assessment) er opfundet af OECD, og hensigten er at måle, hvor godt elever på 15 år er forberedt på at møde udfordringerne i dagens vidensamfund

Læs mere om PISA

Education at a Glance

Education at a Glance er en publikation fra OECD, der landene mulighed for at se sig selv i lyset af andre lande. Indikatorerne viser, hvem der deltager i uddannelse, hvor meget der er brugt på det, og hvordan de enkelte landes uddannelsessystemer fungerer.