DPU

Forskning i grundskolen

Viden og værktøjer fra DPU

Aktuelt

Nyt lys på samarbejde og konflikter i hverdagens skoleliv

24.04.2018Forældre, lærere, skoleledere og andre har alle en fælles opgave med at sikre gode deltagelsesmuligheder og læringsmuligheder for børn i skolen, men de kommer med et forskelligt indblik og forskellige

Tilbageblik: Da børns leg blev en videnskab

11.06.2018Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 86 fra juni 2018 om leg. Udviklingspsykologien vandt frem omkring år 1900, og det førte til et ændret syn på børns leg. Den skulle nu

Viser resultater 5 til 4 ud af 4

Forrige 1 2

Artikler, nyheder, publikationer og video om grundskolen

Nyheder

27.11.2017 |

Status over fem års inklusion

For ti år siden var inklusion et teoretisk begreb, der blev arbejdet med i skoleforskningen, og et pædagogisk ideal, som internationalt blev styrende for mange landes skoleudviklingsbestræbelser. Side

21.11.2017 |

Danske elever scorer højt på samarbejde i PISA

Både danske piger og drenge ligger langt over gennemsnittet, når det gælder problemløsning i samarbejde i PISA 2015. Det viser en ny rapport. Kun i 10 ud af 51 lande klarer eleverne sig markant bedre

07.11.2017 |

Danske skoleelever har størst viden om demokrati

Danmark indtager førstepladsen i en ny international undersøgelse af 8. klasseelevers politiske dannelse. 24 lande har deltaget i undersøgelsen, der viser, at ingen lande klarer sig bedre end Danmark,

13.10.2017 |

Danskfagets læremidler lever ikke op til fagets formål

Læremidlerne i dansk i grundskolen vægter det faglige indhold skævt og understøtter ikke fagets dannelsesmæssige formål. Det viser en ny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet, der er den første af

Viser resultater 9 til 12 ud af 164

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Artikler fra magasinet Asterisk

Når klasseledelse skaber trivsel

06.12.2017Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 84 fra december 2017 om trivsel. Det sociale og det faglige hænger uløseligt sammen i skolen. Derfor skal didaktikken tænkes ind i kl

Er stress den nye børnesygdom?

06.12.2017Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 84 fra december 2017 om trivsel. Hvis vi skal forstå børns stress – og hvor den kommer fra – må vi tænke ud over både skolereform og

Datavarehuset er åbnet

06.12.2017Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 84 fra december 2017 om trivsel. Resultaterne af trivselsmålinger bliver offentliggjort og vurderet af professionelle såvel som foræl

Trivsel kan blive et tyranni

06.12.2017Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 84 fra december 2017 om trivsel. Vi skal være opmærksomme på, at trivselsundersøgelser kan fremme bestemte normer og øge presset på d

Trivselsmålinger viser børns forventninger

06.12.2017Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 84 fra december 2017 om trivsel. Professor Lars Qvortrup, der leder en stor, landsdækkende måling af folkeskolereformens virkning på

Viser resultater 11 til 15 ud af 145

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Viden på video

Konference: Folkeskolens formål til eftersyn

Se forelæsninger, foredrag og oplæg fra konferencer og seminarer på DPU om grundskolen/folkeskolen

 

2017

2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2007

  Forskningsprojekter

  1. (Digital) mobning på ungdomsuddannelser

   Kofoed, J. & Hansen, H. R.

   01/05/201601/07/2018

   Projekt

  2. Approaching Inclusion

   Hansen, J. H., Hedegaard-Sørensen, L., Morin, A., Molbæk, M. & Schmidt, M. C. S.

   01/01/201631/12/2019

   Projekt

  3. Ny viden om anvendelse af forskning i grundskolen

   Dyssegaard, C. B.

   22/12/201522/12/2016

   Projekt

  4. Coding and Creativity

   Berthelsen, U. D.

   01/11/201531/12/2017

   Projekt

  5. Klasseledelse og lærerautoritet

   Plauborg, H. & Knudsen, H.

   01/10/201531/10/2016

   Projekt

  6. Kvartersprojektet - en undersøgelse af børneliv i et københavnsk boligkvarter

   Clemensen, N., Kryger, N., Holm, L., Laursen, H. P., Dannesboe, K. I., Jørgensen, N. J., Mogensen, N. D., Kjær, B. & Winther, I. W.

   01/10/201501/12/2017

   Projekt

  7. Ph.d. Udsyn i udskolingen: Organisering og samarbejde

   Thomsen, R. & Poulsen, B. K.

   01/09/201501/09/2019

   Projekt

  8. Sprog og læring i skolens nye læringsrum

   Maslo, E.

   01/09/201530/06/2018

   Projekt

  9. Sexuality, Subjectivity and Society - the Role of Sexuality Education in School

   Roien, L. A., Simovska, V. & Graugaard, C.

   01/09/201530/01/2019

   Projekt

  10. Skolepsykiatriens opkomst i forbindelse med skolens differentieringsprocesser

   Hamre, B.

   01/08/201501/09/2017

   Projekt

  11. Skoler og institutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald

   Læssøe, J., Madsen, K. D., Jørgensen, N. J. & Jensen, A. S.

   25/05/201530/12/2016

   Projekt

  12. Ledelse i og af den målstyrede folkeskole efter reformen

   Juelskjær, M.

   08/04/201503/04/2017

   Projekt

  13. School Based Sexuality Education - a Review of Literature

   Roien, L. A. & Simovska, V.

   15/01/201504/01/2018

   Projekt

  14. Udsyn i udskolingen

   Thomsen, R., Hagmayer, I. A., Skovhus, R. B., Buhl, R. & Dimsits, M.

   01/12/201431/12/2016

   Projekt

  15. Konflikter om børns skoleliv

   Kousholt, D., Staunæs, D., Testmann, L., Højholt, C., Røn Larsen, M., Busch Jensen, P., Mardahl Hansen, T. & Jørgensen, S.

   01/09/201431/08/2017

   Projekt

  16. Tænketeknologi til spatialiseret ledelse af rytmer og ruter

   Juelskjær, M., Falkenberg, H. & Larsen, V.

   01/09/201431/12/2016

   Projekt

  17. Børnefællesskaber og forældresamarbejde

   Kousholt, D.

   01/09/201431/08/2017

   Projekt

  18. SmagForLivet

   Mouritsen, O. G., Wistoft, K., Leer, J., Højlund, S. & Povlsen, K. K.

   01/07/201430/06/2018

   Projekt

  19. EVALUERING AV FLERÅRIG SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT I UTSATTE OMRÅDER

   Juelskjær, M., Staunæs, D., Stiberg-Jamt, R. & Meltevik, S.

   01/05/201401/03/2017

   Projekt

  20. På sporet af den kapable lærer/kompetencenomade i didaktisk og organisatorisk omskiftelige spillerum: Tænketeknologier til kvalificering af didaktisk intentionalitet

   Iskov, T., Krejsler, J. B. & Lund, J. H.

   01/05/201431/12/2016

   Projekt

  21. Inklusion og forældresamarbejde

   Knudsen, H. & Khawaja, I.

   01/04/201401/04/2015

   Projekt

  22. Testing and school reform in Danish education: An analysis informed by the use of ‘the dispositive’

   Hamre, B., Kousholt, K., Staunæs, D. & Krejsler, J. B.

   01/04/201406/03/2016

   Projekt

  23. Madkamp i skolen - didaktiske studier og evaluering

   Christensen, J. & Wistoft, K.

   01/02/201431/01/2017

   Projekt

  24. Den sociale betydning af lektier

   Kryger, N.

   20/01/201431/12/2015

   Projekt

  25. fra husgerning, over hjemkundskab til madkundskab, fagområdets historie, filosofi og didaktik

   Benn, J.

   02/01/201430/12/2014

   Projekt

  26. AU ideas project: A study og attention practices

   Carlsson, M. S. & Ljungdalh, A. K.

   01/01/201431/12/2015

   Projekt

  27. Resiliens blandt danske skolebørn - gennem fredelig konfliktløsning, nysgerrighed og kreativitet

   Berliner, P., Nielsen, A. M., Kolmos, M. & Bovbjerg, A.

   01/01/201401/01/2017

   Projekt

  28. Følgeforskningsprojekt: Rekontekstualisering af skoleforskning – Fællesskabende læring, der overskrider dis-engagement, fravær og marginale elevpositioner

   Mørck, L. L., Rasmussen, M. S. & Hansen Lund, J.

   01/01/201423/12/2016

   Projekt

  29. IT-hjælpemidlers betydning for elevers læse-, skrive- og staveudvikling – med særligt fokus på elever med svage sproglige forudsætninger

   Petersen, D. K. & Arnbak, E.

   01/01/201401/01/2018

   Projekt

  30. Studier af betingelser for unges skabelse af (relativ) autonomi i relation til voksen-verdenen

   Kryger, N.

   01/10/201331/10/2015

   Projekt

  31. Panelundersøgelse om elevers inklusion og udvikling

   Dyssegaard, C. B. & Egelund, N.

   01/10/201301/11/2016

   Projekt

  32. Indfaldsvinkler til vellykket inklusion

   Skovlund, H. & Holmboe, A.

   02/09/201304/08/2014

   Projekt

  33. Afprøvning af de Nye Fælles Mål

   Bremholm, J.

   02/09/201331/03/2014

   Projekt

  34. Inklusion og det tværfaglige samarbejde mellem psykologer og psykiatere set i lyset af inklusionslovgivningen og Skolereformen

   Hamre, B.

   01/09/201301/12/2015

   Projekt

  35. Diagnoser som hæmmende eller retningsgivende for læringsstrategier

   Skovlund, H. & Hedegaard Jacobsen, B.

   01/08/201301/08/2014

   Projekt

  36. Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

   Bremholm, J., Sørensen, B. H. & Levinsen, K. T.

   01/08/201301/01/2016

   Projekt

  37. Miniundersøgelse om børns syn på at gå i 2. klasse

   Broström, S.

   01/06/201315/10/2014

   Projekt

  38. Udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

   Bundsgaard, J., Lindenskov, L., Holst, F., Fougt, S. S., Lund, K., Jensen, H. S., Hasse, C., Allerup, P. N., Bremholm, J., Iversen, O. S., Dohn, N. B., Grønbæk, K., Jankvist, U. T., Jessen, C., Lorentzen, R. F., Hanghøj, T., Misfelt, M., Sølberg, J., Hansen, T. I., Graf, S. T., Skott, C. K., Georgsen, M., Brahe, T., Pettersson, M. & Puck, M. R.

   01/06/201331/12/2015

   Projekt

  39. Programme for International Student Assessment 2015

   Dohn, N. B.

   20/05/2013 → …

   Projekt

  40. Learning-to-learn, dansk forsknings- og udviklingsprojekt

   Andersen, F. Ø., Klewe, L., Thousig, E. & Mejding, J.

   03/04/201325/11/2015

   Projekt

  41. PIRLS 2016

   Mejding, J., Neubert, K. & Larsen, R.

   04/03/201301/03/2018

   Projekt

  42. Anvendelse af kompenserende IT-hjælpemidler i folkeskolen: udbredelse og konsekvenser

   Petersen, D. K. & Arnbak, E.

   04/03/201304/09/2016

   Projekt

  43. Idrætsklasser - plads til idrætstalenter i den danske folkeskole

   Nielsen, J. C., Stilling Olesen, J. & Allerup, P. N.

   28/02/201330/09/2017

   Projekt

  44. PROMOTING HEALTHY EATING AND PHYSICAL ACTIVITY IN LOCAL COMMUNITIES

   Simovska, V. & Carlsson, M. S.

   19/02/201330/11/2018

   Projekt

  45. Undersøgelse af kommunernes omstillingsproces til øget inklusion i folkeskolen

   Tetler, S., Egelund, N., Dyssegaard, C. B., Hedegaard-Sørensen, L. & Morin, A.

   24/01/201318/03/2015

   Projekt

  46. Kvalitative forsøg med undervisningsdifferentiering - herunder undervisning af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

   Langager, S., Tetler, S. & Baltzer, K.

   01/01/201331/01/2014

   Projekt

  47. Projekt 'Kvalitative forsøg med undervisningsdifferentiering - herunder undervisning af elever med særlige behov i den almindelige undervisning'

   Tetler, S.

   01/01/201321/01/2013

   Projekt

  48. Diagnostisering - på tværs af almenskole, PPR og psykiatri

   Morin, A.

   01/01/201301/01/2015

   Projekt

  49. Effektmåling af anvendelsen af digitale læremidler

   Bundsgaard, J. & Hansen, T. I.

   01/10/201231/05/2013

   Projekt

  50. 4-10 konsortiets følgeforskning vedr. faglig kvalitetsløft i matematik: Sociomatematiske normers relation til læringskulturen i matematik - Fagligt kvalitetsløft gennem et aktionsforsknings- og læringsprojekt

   Schmidt, M. C. S., Lindenskov, L. & Beck Tonnesen , P.

   01/05/201201/12/2013

   Projekt

  Forskernes publikationer

  Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

  2017

  Rapport

  • Mejding, J., Neubert, K., Larsen, R., 5.12.2017, "PIRLS 2016"Rapport
  • Mejding, J., Neubert, K., Larsen, R., 5.12.2017, "PIRLS 2016"Rapport

  2016

  Tidsskriftartikel

  Rapport

  2015

  Rapport

  • Pettersson, M., Hansen, T. I., Kølsen, C., Bundsgaard, J., 2015, "Læreres praksis"Rapport

  2014

  Tidsskriftartikel

  Rapport

  Bidrag til bog/antologi

  2013

  Tidsskriftartikel

  Bog

  Rapport

  2012

  Tidsskriftartikel

  Rapport

  2011

  Bog