DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pædagogisk indblik

 

Første forskningsoversigt udkommer 30. september 2019
og handler om Undervisningsforstyrrende uro i skolen.

Om Pædagogisk indblik


Fra september 2019 udgiver DPU og Nationalt Center for Skoleforskning i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag en serie forskningsoversigter under titlen ”Pædagogisk indblik”: Korte e-bøger med oversigt over forskningsviden om aktuelle temaer inden for dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. 

Forskningsoversigterne retter sig mod lærere, pædagoger, ledere, konsulenter, beslutningstagere, forvaltning og andre, der arbejder med pædagogik eller uddannelse i praksis.

”Pædagogisk indblik” er er tilbud om at blive klogere på pædagogisk praksis gennem forskningsviden. Forskningsviden, der giver dybere forståelse af praksis og forhåbentlig kan bidrage til at forbedre den. 

Hver oversigt giver et overblik over den eksisterende forskning inden for et bestemt tema. Den inviterer læserne til at diskutere og tage stilling til de spørgsmål og svar, forskningen peger på – og giver samtidig et indblik i de forudsætninger, ethvert forskningsresultat bygger på. 

Forskningsoversigterne bliver tilgængelige på denne webside i takt med, at de udkommer.

 

Kommende forskningsoversigter


Dagtilbud

 • Tidlig institutionsstart for børn i udsatte positioner (Kirsten Elisa Petersen)
 • Børns leg i daginstitutioner (Lone Svinth & Ditte Winther-Lindqvist)
 • Normeringer i dagtilbud (Inge Henningsen & Lone Svinth)
 • Fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn/unges fritid, leg, læring og fællesskaber (Lars Ladefoged & Kirsten Elisa Petersen)
 • Praksis- og professionsudvikling i danske dagtilbud (Lone Svinth og Bente Jensen)
 • Trivsel i vuggestuer (Lone Svinth & evt. Ole Henrik Hansen)

Grundskolen

 • Undervisningsforstyrrende uro i skolen (Helle Plauborg)
 • Den almene musikundervisning i grundskolen (Sven Erik Holgersen)
 • Brugen af digitale læremidler i modersmålsundervisning (Morten Tannert, Ulf Dalvad Berthelsen & Jeppe Bundsgaard)
 • Skolevægring (Frederikke Skaaning Knage & Dorte Kousholt)
 • Inklusion (Lotte Hedegaard-Sørensen)
 • Fremmedsprogsundervisning i grundskolen (Line Kroager Andersen)
 • Læringsmål i matematikundervisningen (Tomas Højgaard)
 • Historie- samfundsfagsundervisning? (Claus Haas)
 • PPR (Dorte Kousholt &Anne Morin)

Ungdomsuddannelse

 • Faglig og social elevtrivsel i gymnasieskolen (Jens Christian Nielsen)
 • Negativ social arv på ungdomsuddannelserne (Felix Weiss, David Reimer & Niels Rosendal)

Videregående uddannelse

 • Specialevejledning på de videregående uddannelser (Helle Merete Nordentoft & Pia Cort)
 • Anvendelse af EDU IT på universitetsuddannelser (Bente Kristiansen, Tom Gislev, Karen Louise Møller & Mikkel Godsk)
 • Vejledningsindsatser i overgangen fra gymnasium til videregående uddannelse (Rie Thomsen, Mathias Mark Christensen, Laura Cortes Felby & Astrid Olsen). 

Tilmeld nyhedsmail


Få besked, når der kommer en ny forskningsoversigt - og få samtidig nyhedsmails løbende om forskning og åbne arrangementer på DPU, fx konferencer, gå hjem-møder og forelæsninger. Læs om samtykke og tracking på Aarhus Universitet