DPU

Tiltrædelsesforelæsning ved professor Dorthe Staunæs

I anledning af sin udnævnelse til professor i social- og ledelsespsykologi forelæser Dorthe Staunæs over titlen: Grøn af misundelse, rød af skam, og hvid som uskyld. (Post)psykologiske tanker om følelsesøkonomi, nye motivationsteknologier og affirmativ normkritik.